Pakiety do ochrony stacji roboczych to bardzo popularna kategoria oprogramowania, a swoje rozwiązania oferuje kilkudziesięciu producentów (w Polsce kilkunastu). W 2012 r. sprzedaż zwiększała się w niewielkim tempie (ok. 4 proc. w porównaniu z poziomem z 2011 r.). Głównym motorem wzrostu jej wartości jest wzrost popularności droższych pakietów. Analitycy przewidują, że w bieżącym roku wzrost sprzedaży utrzyma się na zbliżonym poziomie.

Na rynku rozwiązań antywirusowych można wyróżnić kilka segmentów – przede wszystkim produkty konsumenckie oraz korporacyjne. Większość dostawców ma rozwiązania dla obu tych grup odbiorców, ale wykorzystują one wspólny silnik antywirusowy. Zasadniczą różnicę stanowią możliwości centralnego zarządzania w rozwiązaniach dla korporacji. Oprócz produktów do ochrony stacji klienckich, oferowane są również rozwiązania do ochrony serwerów i filtrujące ruch sieciowy, np. na styku infrastruktury lokalnej z Internetem.

 

Bezpieczeństwo w pakiecie

Oprogramowanie antywirusowe coraz rzadziej funkcjonuje jako pojedyncza aplikacja. Szczególnie w segmencie konsumenckim są to pakiety zawierające spory zestaw narzędzi typu Internet Security (antywirus, filtr antyspamowy, program antyszpiegowski, zapora sieciowa, system lokalnego wykrywania włamań, szyfrowanie plików i dysków, zapobieganie wyciekowi danych).

Podobny trend występuje również w obszarze rozwiązań korporacyjnych, gdzie zyskują na znaczeniu zintegrowane pakiety i urządzenia UTM (Unified Threat Management). Warto o tym pamiętać, ponieważ według ostatnich badań Gartnera aż 53 proc. ankietowanych używa narzędzi pochodzących od jednego producenta lub jest w trakcie ujednolicania stosowanych rozwiązań. Producenci kładą silny nacisk na integrację swoich systemów zabezpieczających, co upraszcza zadania związane z zarządzaniem. Ostatnio istotnym uzupełnieniem pakietów do ochrony stacji roboczych stały się narzędzia MDM (Mobile Device Management), a klienci z reguły podejmują w jednym momencie decyzję zakupu dwóch produktów: pakietu antywirusowego i narzędzi MDM.

 

Rynek korporacyjny

Według raportu Gartnera ze stycznia 2013 r. globalny rynek rozwiązań korporacyjnych jest zdominowany przez trzy firmy: Symantec, McAfee oraz Trend Micro. Łącznie zgarniają one 68 proc. przychodów. Wśród liderów znajdują się jeszcze: Sophos oraz Kaspersky Lab. Do tej piątki należy 85 proc. rynku. Nowym graczom trudno przejąć udziały liderów, ale spełniają ważną rolę – zmuszają ich do inwestowania w rozwój produktów oraz utrzymywania cen na racjonalnym poziomie. Raport Gartnera nie uwzględnia niszowych producentów, którzy mogą mieć znaczące udziały w lokalnych rynkach, jak np. polski ArcaBit.