Usługi chmurowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem sektora MŚP. Dzieje się tak, ponieważ zmienia się sposób myślenia o bezpieczeństwie danych. Poza tym małych i średnich przedsiębiorstw zazwyczaj nie stać na utrzymanie kosztownej infrastruktury informatycznej. Stąd rosnące zainteresowanie rozwiązaniem Disaster Recovery as a Service, które w przeciwieństwie do Backup as a Service przywraca infrastrukturę, łącznie ze wszystkimi hostowanymi aplikacjami, systemami plików i bieżącymi konfiguracjami systemu.

W ramach tego rozwiązania usługodawcy oferują stworzenie zapasowego centrum danych na bazie własnej infrastruktury, w którym umieszczane są replikowane dane. Co więcej, w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb klientów model DRaaS wyosażono w funkcję wykonywania kolejnej kopii danych na serwerach w centrum danych dostawcy usługi. Za tym, żeby firma z sektora MŚP skorzystała z DRaaS, zamiast tworzyć własny system wysokiej dostępności, przemawia m.in. różnica w doświadczeniu pracowników. Renomowani dostawcy usług dysponują certyfikowanym zespołem, który niejeden raz poradził sobie z typowymi oraz niestandardowymi sytuacjami kryzysowymi.

Chmura w MŚP

Na jesieni 2017 r. agencja badawcza ARC Opinia i Rynek na zlecenie Aruba Cloud przeprowadziła badanie „Użytkowanie usług chmurowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce”. Wynika z niego, że w firmach wykorzystujących chmurę odsetek usług IT działających na bazie rozwiązania wdrożonego lokalnie wynosi 69 proc. Pozostała część usług (31 proc.) jest realizowana w chmurze. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw najpowszechniejszą usługą w chmurze (55 proc.) jest przechowywanie danych (Storage as a Service – STaaS). Mniej popularne jest  oprogramowanie jako usługa (Software as a Service – SaaS) jak też backup w chmurze (Backup as a Service – BaaS), których używa odpowiednio 32 i 31 proc. ankietowanych. Co istotne, aż ponad połowa respondentów uważa, że najpopularniejszą usługą chmurową w przyszłości będzie właśnie backup.

Z kolei z platform informatycznych w modelu usługowym (Platform as a Service – PaaS) oraz z infrastruktury informatycznej jako usługi (Infrastructure as a Service – IaaS) korzysta kolejno 21 i 18 proc. badanych. Najrzadziej wykorzystywaną usługą jest awaryjne odzyskiwanie danych w chmurze (Disaster Recovery as a Service – DRaaS) – wdrożyło ją tylko 9 proc. respondentów.

Najczęściej w chmurze umieszczane są dane produkcyjne (67 proc. wskazań). Kopie zapasowe w ten sposób wykonuje 40 proc. ankietowanych. 28 proc. firm umieszcza w chmurze wirtualne prywatne serwery (VPS), a jedna czwarta – maszyny wirtualne. Generalnie, pomimo że przedsiębiorstwa w Polsce nadal korzystają głównie z własnej infrastruktury informatycznej, widać stopniowy i stały wzrost popularności chmury.