Trzy pytania do…
Marcina Zmaczyńskiego, Head of Marketing CEE, Aruba Cloud

Na jakie korzyści oferowane przez Aruba Cloud partnerzy powinni zwrócić szczególną uwagę?
Skupiliśmy się na tym, aby nasza infrastruktura do tworzenia i udostępniania aplikacji zagwarantowała ich niezawodne działanie. Z kolei możliwość wygenerowania wirtualnej maszyny o parametrach dostosowanych do konkretnych potrzeb zdejmuje z partnerów i ich klientów konieczność inwestowania w kosztowny sprzęt i obsługę techniczną. Zarówno infrastrukturę, wszelkie potrzebne wsparcie techniczne jak i gwarancję nieprzerwanego dostępu do danych zapewniamy, wykorzystując europejskie sieci centrów danych, spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa, w tym certyfikat ratingu 4 według normy ANSI/TIA-942:2014. Pozwala to partnerom skupić się na udoskonalaniu usług i poszukiwaniu nowych klientów. Wykorzystanie Cloud API zapewnia połączenie aplikacji partnera z platformą Aruba Cloud w celu maksymalizacji jej wydajności. Dzięki temu może on korzystać chociażby z panelu analitycznego, aby pozyskać dodatkowe dane do dalszego rozwoju produktu.

Skuteczne zarządzanie całą infrastrukturą wymaga odpowiedniej kontroli nad zasobami. Co Aruba Cloud oferuje w tej dziedzinie?
Udostępniamy partnerom zaawansowane narzędzia do analizy procesów zachodzących w chmurze. Dzięki temu szybko dowiadują się o potencjalnych problemach, np. z przeciążeniem serwera, jeszcze przed wystąpieniem ewentualnego błędu. Monitoring procesów obejmuje aktywność, dostępność oraz czas odpowiedzi strony lub aplikacji webowej, kontrolę serwerów bazodanowych, takich jak MySQL, MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL, serwerów pocztowych, DNS i FTP. Tak szeroki zakres zbieranych danych o procesach zachodzących w chmurze ułatwia partnerom także ulepszanie swojego produktu. Mogą zaoferować kontrahentom np. usługę optymalizacji, kiedy zauważą, że pojawiają się problemy z hostowanymi aplikacjami.

Jedną z najczęściej podnoszonych kwestii w kontekście chmury jest ochrona danych…
Zapewniamy ich pełne bezpieczeństwo oraz zgodność procesów przetwarzania z obowiązującymi przepisami. Sposób przechowywania wszelkich danych w infrastrukturze Aruba Cloud oraz fakt, że nie opuszczają one Unii Europejskiej, spełnia wymogi opisane w RODO. Informacje, które partnerzy umieszczają w naszej chmurze, nie są dostępne dla niepowołanych osób ani wykorzystywane w żaden niewłaściwy sposób – nigdy nie są sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Dzięki temu klienci mogą bezpiecznie powierzyć integratorom wszelkie dane i mieć pewność, że nie narażą się na potencjalne kary. Dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa jest zgodność praktyk z Kodeksem Postępowania CISPE, czyli Europejskiego Zrzeszenia Dostawców Usług Chmurowych.