Jednym z filarów oferty Aruba Cloud jest usługa Cloud PRO – rozwiązanie typu Infrastructure as a Service, które zapewnia tworzenie infrastruktury chmurowej składającej się z jednego lub kilku serwerów. Umożliwia zwiększanie oraz zmniejszanie dostępnych zasobów sprzętowych w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla firm, w których stopień wykorzystania serwerów jest zmienny w czasie.

Cloud PRO zapewnia korzystanie z infrastruktury sprzętowej w modelu Storage as a Service i przechowywanie różnego rodzaju danych, których wysoka dostępność jest gwarantowana przez usługodawcę. Serwery oferowane w ramach Cloud PRO są redundantne, a korzystanie z ich zasobów jest zagwarantowane, bez często stosowanego przez innych dostawców overbookigu lub oversellingu.

Na internetowej stronie Aruba Cloud znajduje się kalkulator, dzięki któremu partnerzy i klienci łatwo skonfigurują wstępne parametry chmury, wybiorą potrzebne do niej zasoby oraz przeanalizują godzinowe i miesięczne koszty jej używania (osobno dla każdej wirtualnej maszyny, która będzie stworzona). Ważny jest również fakt, że ruch sieciowy dla każdego serwera jest nieograniczony i zawarty w cenie. Aruba Cloud nigdy nie nalicza dodatkowych opłat z tytułu ilości wysłanych lub otrzymanych danych.

W ofercie dostawcy jest też usługa obiektowych pamięci masowych: Cloud Object Storage. Korzystające z niej przedsiębiorstwa mają do dyspozycji przestrzeń dyskową operatora do przechowywania swoich danych. Zagwarantowana jest również kompatybilność z interfejsem API S3, dzięki czemu z Cloud Object Storage mogą korzystać firmy posiadające rozwiązania przystosowane do współpracy z usługą AWS S3.
 

Backup w chmurze

Usługa Cloud Backup zapewnia przechowywanie w profesjonalnym centrum danych automatycznie wykonywanych kopii pojedynczych plików, folderów oraz całych maszyn wirtualnych lub fizycznych. Wszystkie zabezpieczane w ten sposób dane są szyfrowane kluczem AES, a zarządza się nimi za pomocą jednego graficznego interfejsu użytkownika. Aby zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni, wszystkie kopiowane do chmury dane są deduplikowane i kompresowane. Backup realizowany jest metodą przyrostową – po wykonaniu pierwszej kopii podczas tworzenia kolejnych do chmury przenoszone są tylko zmienione w międzyczasie dane.

 

Regulacje a ochrona danych

Aruba Cloud, w koalicji z ponad 20 europejskimi dostawcami usług infrastruktury chmurowej (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), wprowadziła kodeks postępowania w dziedzinie ochrony danych. Zgodnie z nim dostawcy usług IaaS nie przetwarzają ani nie profilują danych osobowych klientów w celach marketingowych, reklamowych i podobnych. Nie mogą tego czynić ani na potrzeby własne, ani w celu odsprzedaży stronom trzecim. Usługodawcy zadeklarowali też, że nie będą korzystać z centrów danych zlokalizowanych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To tylko niektóre z wielu obostrzeń, jakie nałożyły na siebie firmy będące członkami koalicji. Warto wspomnieć, że stworzenie kodeksu CISPE wyprzedziło wprowadzenie RODO i jest on zgodny z wymaganiami określonymi w unijnym rozporządzeniu.
Wszystkie usługi chmurowe o zadeklarowanej zgodności z Kodeksem CISPE są oznaczone odpowiednim znakiem. Dzięki temu firmy działające w UE dokonują bardziej świadomego wyboru w zakresie przechowywania i przetwarzania danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Lista wszystkich usług chmurowych, w przypadku których usługodawcy zadeklarowali zgodność z kodeksem CISPE, jest zamieszczona w publicznym rejestrze pod adresem www.cispe.cloud/publicregister. Należą do nich następujące usługi chmurowe świadczone przez Aruba Cloud: Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup oraz Cloud Object Storage.