Audyt z wykorzystaniem procedury Software Asset Management jest podstawowym sposobem określenia rzeczywistego stanu oprogramowania i licencji w przedsiębiorstwie. Metoda SAM powinna być stosowana w zgodzie z normą ISO/IEC 19 770–1:2006 oraz zbiorem najlepszych praktyk zarządzania usługami IT (standardy ITIL). Polega na zweryfikowaniu zawartości firmowych komputerów pod względem legalności oprogramowania, ale także wykryciu niepożądanych aplikacji, które zostały samowolnie zainstalowane przez pracowników. Proces kończy się raportem, w którym przedstawiany jest opis funkcjonowania firmy w obszarze SAM oraz wnioski i zalecenia. Propozycja programu naprawczego to w zasadzie kluczowy element działań integratora u klienta. Ostatecznym celem jest bowiem uzyskanie przez obsługiwaną firmę pełnej legalności oprogramowania oraz uporządkowanie kwestii licencyjnych.

Poddając się procedurze audytu, przedsiębiorstwo wiele zyskuje. Z jednej strony zabezpiecza się na wypadek zewnętrznej kontroli, zdobywa bowiem pewność, że działa zgodnie z prawem. Z drugiej audyt połączony z inwentaryzacją sprzętu pozwala na zoptymalizowanie jego zakupów. Umożliwia też administratorom szybszą i dokładniejszą reakcję, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Odpowiednie zarządzanie oprogramowaniem oznacza również spadek kosztów związanych z pomocą techniczną, dzięki standaryzacji i usunięciu z infrastruktury IT zbędnych, przestarzałych elementów.

 

Brak wiedzy, ale także oszustwa…

Według specjalistów z zakresu zarządzania licencjami i oprogramowaniem polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi znaczenia legalności używanego oprogramowania. Z tego powodu coraz chętniej decydują się na korzystanie z usługi SAM. Nadal jednak ważne jest systematyczne zachęcanie do weryfikacji posiadanych zasobów oprogramowania. W dalszym ciągu bowiem audyty wykazują niezgodność zakupionych licencji z faktycznie wykorzystywanymi aplikacjami. Wynika to w wielu przypadkach nie tyle ze świadomego działania wbrew prawu, ile z nieznajomości zasad licencjonowania.