Bezpieczeństwo danych jest jedną z głównych korzyści ze stosowania backupu w chmurze. Przez ponad dekadę obecności tego typu usług na rynku ich dostawcy rozwiali obawy przed potencjalnym naruszeniem poufności danych klientów. Dzięki temu coraz powszechniejsze stało się wykorzystywanie chmury obliczeniowej, zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Ta forma zabezpieczania zasobów jest wręcz obecnie jednym z najbardziej widocznych trendów technologicznych.

Internauci przekonali się już, że posiadanie kopii zdjęć lub dokumentów w zasobach chmurowych typu Dropbox, OneDrive czy iCloud jest nie tylko wygodne, ale pomaga także chronić ich dane. Przedsiębiorstwa również dostrzegają zalety backupu w modelu cloud. Potwierdza to analiza firmy badawczej TechNavio, według której roczna skumulowana stopa wzrostu (CAGR) globalnego rynku usług backupu w chmurze do 2020 r. przekroczy 27 proc.

Ofertę backupu w chmurze ma także Aruba Cloud. Dzięki usłudze Cloud Backup możliwe jest przechowywanie w profesjonalnym centrum danych automatycznie wykonywanych kopii pojedynczych plików, folderów oraz zawartości całych maszyn wirtualnych lub fizycznych. Wszystkie zabezpieczane dane są szyfrowane kluczem AES, a zarządza się nimi za pomocą jednego graficznego interfejsu użytkownika. Aby zopytymalizować wykorzystanie przestrzeni, wszystkie kopiowane do chmury dane są deduplikowane i kompresowane. Backup realizowany jest metodą przyrostową – po wykonaniu pierwszej kopii, podczas tworzenia kolejnych do chmury przenoszone są tylko powstałe w międzyczasie zmiany.

Aruba Cloud w Polsce

Dostawca nieustannie rozwija ofertę usług. Od października 2017 są dostępne także z centrum danych znajdującego się w  Polsce, zarządzanego przez jednego z liderów rynku. Ma to szczególne znaczenie dla klientów, którzy z różnych powodów, głównie legislacyjnych, zmuszeni są do przechowywania w Polsce danych swoich i klientów. W ten sposób udostępniona jest cała oferta Aruby – wirtualne prywatne serwery Cloud VPS, infrastruktura IT w modelu Cloud Pro, wyniesione prywatne centrum danych Private Cloud oraz usługi Cloud Backup.

Zainteresowani klienci mogą także przenosić instancje wirtualnych maszyn między centrami danych w różnych miejscach w Europie. W ten sposób zapewniona zostaje tzw. georedundancja oraz stały dostęp do danych nawet w przypadku, gdyby całe data center dotknął jakiś problem. Wszystkie placówki Aruby gwarantują wysoką wydajność zasobów IT oraz ich nieprzerwaną dostępność, a dla najbardziej wymagających klientów przygotowane zostały dwa centra danych we Włoszech, którym przyznano certyfikat Rating 4 według normy ANSI-TIA.