Trudno dziś znaleźć środowisko IT, w którym nie jest zwirtualizowana przynajmniej część infrastruktury. Nieustanie rosnąca wydajność sprzętu, możliwość dynamicznej alokacji zasobów, uruchomienia wielu instancji systemów operacyjnych na jednej platformie i mniejsza wrażliwość na problemy w warstwie sprzętowej – to główne argumenty, które przekonały użytkowników do aktywnego korzystania z wirtualizacji. Jednak, mimo wielu jej zalet, nadal konieczne jest regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa.

W środowiskach wirtualnych sposób prowadzenia backupu odbiega od tradycyjnego. Nie jest konieczne stosowanie agentów wewnątrz chronionej maszyny wirtualnej, aby zapewnić spójność kopiowanych danych. Dzięki integracji z mechanizmami wirtualizatora i systemu operacyjnego maszyny wirtualnej, oprogramowanie chroniące środowisko wykrywa, które elementy systemu zostały zmienione od momentu wykonania ostatniej kopii zapasowej, i tym samym konieczne jest ich zabezpieczenie. Umożliwia to odzyskiwanie nie tylko pełnego obrazu maszyny wirtualnej, lecz również pojedynczych plików i obiektów.

Dla współczesnego oprogramowania backupowego nie powinny stanowić problemu zainstalowane w maszynach wirtualnych aplikacje bazodanowe i serwery poczty elektronicznej. Ma ono zapewnić ochronę aplikacji w formie kopii migawkowej zintegrowanej z mechanizmami regularnego oczyszczania przestrzeni dla logów transakcyjnych. Takie podejście powoduje, że eliminuje się konieczność dodatkowej ochrony przez agenta znajdującego się w maszynie wirtualnej, co znacznie skraca czas wykonywania kopii bezpieczeństwa, i to bez wpływu na poziom ochrony.

Przemysław Jagoda

członek zarządu Boat.Systems

IBM Spectrum Protect Plus jawi się jako bardzo interesująca propozycja na rynku. Wieloletnie doświadczenie tego producenta w zakresie zabezpieczania danych owocuje systemem stabilnym i oferującym ogromne możliwości skalowania, co potwierdzają nasze wewnętrzne testy. Oprogramowanie to będzie stanowiło ciekawą alternatywę popularnych rozwiązań, co moim zdaniem może doprowadzić do zachwiania obecnego układu sił na rynku produktów do backupu wirtualnych maszyn.