Niebezpieczne dla firm są także dywersyjne działania pracowników. Gdy nastąpią, ich skutki mogą być tak samo poważne jak włamania się z zewnątrz do firmowej sieci. Mowa o wynoszeniu ważnych, a czasem wręcz poufnych informacji z przedsiębiorstwa. Ivanti Shadow Copy to mechanizm pomagający zablokować takie działania, będący narzędziem typu DLP (Data Loss Prevention). Zapewnia otagowanie plików, które nie powinny „opuścić” przedsiębiorstwa bez kontroli, i blokuje ich wydrukowanie, skopiowanie lub przesłanie, np. pocztą elektroniczną. Shadow Copy rejestruje każdą próbę podjęcia zabronionej akcji wobec pliku – przechowuje informacje kto, co, kiedy i w jaki sposób tego dokonał. Jeśli zachodzi taka potrzeba, Shadow Copy wykonuje kopię danych, co do których istnieje podejrzenie, że zostały wyniesione.

Inwentaryzacja zasobów

Wszystkie tego typu działania wspierające użytkowników są efektywne tylko wówczas, gdy administratorzy wiedzą, jakiego sprzętu i oprogramowania używa się w firmie. Bez tego, mimo podjętych wysiłków, pozostaje zbyt wiele „otwartych drzwi” ułatwiających skuteczne przeprowadzenie ataku. Dlatego działania obronne należy rozpocząć od zinwentaryzowania zasobów, a następnie przeprowadzić kontrolę ich wykorzystywania. Do tego celu Ivanti poleca klientom narzędzie IT Asset Manager. Dzięki niemu można nie tylko zebrać informacje o wszystkich urządzeniach i aplikacjach działających w przedsiębiorstwie lub wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo oraz stosowanych w nich zabezpieczeniach, ale również zoptymalizować infrastrukturę IT i związane z nią koszty.

Jednak nawet wszystkie wymienione narzędzia nie wystarczą do zapewnienia bezpieczeństwa, jeśli nie będzie sprawowana kontrola nad tym, kto i do czego ma dostęp w firmowym środowisku IT. Do tego celu mogą posłużyć dwa rozwiązania: Identity Director – do zarządzania tożsamością oraz Privilege Management – do zarządzania uprawnieniami i kontami uprzywilejowanymi.

Oferowane przez Ivanti oprogramowanie jest do nabycia w postaci licencji wieczystych, a partnerzy mogą skorzystać ze specjalnych licencji uprawniających do świadczenia usług z wykorzystaniem tych narzędzi. Wówczas to oni pozostają właścicielami oprogramowania, ale mogą instalować je zarówno we własnej infrastrukturze, jak i u klienta.

Autoryzowanymi dystrybutorami oprogramowania Ivanti w Polsce są: Alstor SDS, HeadTechnology oraz Prianto.

Dodatkowe informacje: Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie, Ivanti, bogdan.lontkowski@ivanti.com