Zasilanie to podstawa ochrony

O zabezpieczaniu się przed niewłaściwym działaniem sieci elektrycznej, wynikającymi z tego nieoczekiwanymi przestojami i utratą cennych danych w wyniku awarii, trzeba klientom niezmiennie przypominać. Dobre praktyki wskazują, że warto stosować systemy zasilania gwarantowanego (UPS), których zadaniem jest nie tylko ochrona przed awariami sieci zasilania (w praktyce są stosunkowo rzadkie), ale także zabezpieczenie przed wszelkimi pojawiającymi się w niej zakłóceniami.

Przedsiębiorstwa, które chcą rozbudowywać i zmodernizować infrastrukturę zasilania gwarantowanego i klimatyzacji, mają obecnie duży wybór rozwiązań zaprojektowanych z myślą o jak najbardziej ekonomicznej eksploatacji i jak największej wydajności. Przemyślany dobór takich systemów przynosi przedsiębiorstwom oszczędności, gwarantuje bowiem większą efektywność energetyczną infrastruktury IT.

Tę efektywność można osiągnąć też innymi środkami, np. pilnując, by stosowane w przedsiębiorstwie UPS-y nie miały za dużych mocy (przeszacowywanie potrzeb skutkuje wyższymi rachunkami za prąd). Etap wyboru rozwiązania przez klienta jest dla resellera okazją do dyskusji o przyszłych potrzebach firmy i stanowi podstawę najbardziej zrównoważonego podejścia do zasilania. Takiego, które umożliwi rozbudowę systemu, by sprostał zmieniającym się potrzebom.

Ułatwiają to modułowe zasilacze UPS. Na rynku można zaobserwować nasilający się trend odchodzenia od stosowania dużych UPS-ów na korzyść konstrukcji skalowalnych. Umożliwiają one wybór dokładnie takiej mocy, jaka jest wymagana na danym etapie inwestycji, i stopniowe zwiększanie jej, zgodnie z zapotrzebowaniem. W rezultacie modułowość okazuje się być bardziej elastycznym i efektywnym sposobem zarządzania energią.

Potrzeby klientów w zakresie zasilania gwarantowanego będą rosły wraz z postępującą transformacją cyfrową i coraz większym przyrostem danych. Dla integratora oznacza to możliwość modernizowania systemów UPS – dodawania kolejnych modułów i wymiany starszego sprzętu, niedostosowanego do większych obciążeń. Ale nawet w przypadku, gdy rozbudowa nie jest konieczna, pozostaje obsługa związana z cyklem życia rozwiązań zasilających. Systemy UPS wymagają wymiany baterii, które z czasem ulegają degradacji. Klientom najczęściej trzeba o tym przypominać, co zresztą staje się okazją rozmowy o potrzebach i dalszym rozwoju ich środowiska informatycznego.

W projektowaniu centrów danych postępuje ewolucja w kierunku zwiększania pojemności zasobów, a jednocześnie zmniejszania zajętej przestrzeni. Rośnie tym samym ilość energii, którą trzeba dostarczyć na jednostkę powierzchni. Sprzęt IT o wysokiej gęstości to większe wymagania wobec infrastruktury fizycznej. Jego nieprzemyślana rozbudowa może prowadzić do nieoczekiwanych problemów z zasilaniem i chłodzeniem – do przegrzewania się, przeciążeń i utraty redundancji. By temu zaradzić, stosuje się klimatyzację precyzyjną i odpowiednie techniki instalacji, np. chłodzenie rzędowe (systemy dostarczające chłodne powietrze są znacznie bliżej serwerów, co zwiększa efektywność energetyczną infrastruktury) oraz chłodzenie cieczą. Ostatnia z wymienionych metod jest coraz częściej stosowana, a dostawcy mówią o znacznie niższych kosztach niż w przypadku tradycyjnej klimatyzacji.

Jak zwiększyć dochód i konkurencyjność

Przedsiębiorcy rozbudowujący serwerownie potrzebują też infrastruktury fizycznej, kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego. Dlatego integrator, który do tej pory koncentrował się na sprzedaży oraz wdrażaniu serwerów, pamięci masowych i rozwiązań sieciowych, powinien rozważyć dołączenie tych elementów do swojej oferty.

Mając w portfolio nie tylko sprzęt wykorzystywany przez firmy do prowadzenia biznesu, ale także urządzenia zabezpieczające infrastrukturę fizyczną, integrator zwiększa swoją wiarygodność w oczach klienta poszukującego całościowego rozwiązania. Może go w ten sposób niejako uzależnić od siebie, bo klient, który dostanie wszystko, nie będzie szukał dostawcy pozostałych komponentów. A zawsze istnieje zagrożenie, że firma, której reseller wiele razy dostarczał już serwery, nie skorzysta z jego oferty, tylko wybierze tego, kto zapewni jej także zasilanie.