Ciągłość działania centrum danych zależy od niezawodności zasilania. Aby ją zwiększyć, w Trinergy Cube wprowadzono wiele usprawnień. Rozwiązanie m.in. sprawdza stan swoich tranzystorów IGBT, kondensatorów, wentylatorów, styków i akumulatorów, a w razie potrzeby informuje administratora o konieczności konserwacji. Dzięki precyzyjnemu śledzeniu zdarzeń, rejestracji przebiegów napięć i analizie zawartości harmonicznych prądu i napięcia, możliwe jest wykrywanie zjawisk zewnętrznych, które mają wpływ na dostępność usług centrum danych. Trinergy Cube rejestruje też wszystkie istotne dane – od wydajności po parametry opisujące czas własnej pracy. Uzyskanie tych informacji zapewnia kontrolę i optymalizację wykorzystania przestrzeni fizycznej centrum danych oraz zwiększa jego efektywność energetyczną.

 

Wydajne i ekonomiczne chłodzenie

W centrum danych duża liczba urządzeń w szafach w połączeniu z dużą skalą przetwarzania danych może skutkować pojawieniem się tzw. gorących punktów (hotspot), mających fatalny wpływ na dostępność fizycznych i wirtualnych serwerów. Aby temu przeciwdziałać, Emerson Network Power oferuje zaawansowane rozwiązania do zarządzania energią cieplną.

Są to m.in. agregaty wody lodowej z freecoolingiem i systemem chłodzenia adiabatycznego. Chronią ciągłość pracy aplikacji typu Business Critical Continuity, działających w trybie 24/7/356. Charakteryzują się bardzo skuteczną pracą w trybie freecoolingu. Co więcej, są wyposażone w system zwiększający efektywność energetyczną agregatu, zarówno w danej chwili, jak przez cały rok (bazujący na zraszaniu powietrza chłodzącego skraplacz).

Dotychczas stosowane systemy zraszania wymagały korzystania ze stacji uzdatniania wody, co zwiększało koszty i zmniejszało korzyści z procesu adiabatycznego schładzania powietrza. W agregatach Liebert AFC zastosowano klasyczny system zraszania zwykłą wodą wodociągową, co nie ma wpływu na niezawodność rozwiązania. Mogą one pracować w kilku trybach, w zależności od temperatury zewnętrznej, wykorzystujących freecooling, chłodzenie adiabatyczne, obie techniki równocześnie i dodatkowo sprężarki.

Inne rozwiązanie, Liebert PCW, to precyzyjne, oszczędne systemy chłodzenia dostosowane do rozwiązań cloud computing. Zakres mocy chłodzonych wodą urządzeń dla centrów danych zwykle wynosi od 60 kW aż do kilkudziesięciu MW. To kompleksowe rozwiązanie obejmuje nie tylko jednostki chłodzące, ale również agregaty wody lodowej o najlepszej sprawności, gwarantujące niezawodność centrów danych.