Rozwiązania Extreme Networks sprawdziły się w wielu placówkach ochrony zdrowia w Polsce i za granicą. Projektanci rozwiązań WLAN tego producenta duży nacisk kładą na aspekty bezpieczeństwa, wysoką dostępność i niezawodność, zwłaszcza w środowiskach o dużym zagęszczeniu terminali mobilnych. Punkty dostępowe z serii 3900 to nie są zwykłe pudełka zapewniające transmisję zgodną z drugą falą implementacji standardu IEEE 802.11ac. Spełniają wymogi wynikające z sąsiedztwa urządzeń medycznych, w tym normę EN 60 601-1-2.

Wyposażone zostały w rozwijany od lat, zaawansowany mechanizm WIPS, który zapewnia wykrywanie rozmaitych ataków na sieć bezprzewodową. Dodatkowo umożliwia przeciwdziałanie im, np. przez zablokowanie połączeń pomiędzy terminalami mobilnymi a fałszywym punktem dostępowym rozgłaszającym sieć o takiej samej nazwie jak sieć szpitalna. System ten dokonuje także analizy widmowej w poszukiwaniu zakłóceń pochodzących od innych urządzeń pracujących w tym samym paśmie co punkty bezprzewodowe WiFi. W miarę możliwości niweluje ich negatywny wpływ na wydajność transmisji za pomocą zmiany kanału czy zwiększenia mocy nadawczej.

Co ważne, funkcje te nie mają negatywnego wpływu na wydajność i niezawodność punktów dostępowych, które z powodzeniem obsługują nawet 500 użytkowników. Ważnym wyróżnikiem rozwiązań Extreme Networks jest to, że działają bazując na przepływach – zbiorach pakietów, które tworzą kompletną porcję informacji (np. zdjęć w formacie DICOM).

Ta właściwość pozwala bez negatywnego wpływu na działanie sieci monitorować odbywający się za jej pośrednictwem ruch dzięki wykorzystaniu protokołu NetFlow i systemu do analityki aplikacyjnej Purview. Administrator dysponuje wtedy dokładną wiedzą na ten temat, co może wykorzystać w procesie rozwiązywania problemów, optymalizacji pracy
sieci pod kątem obsługi rozwiązań medycznych lub też do wykrywania aplikacji niezgodnych z opracowaną polityką bezpieczeństwa (np. blokadą wysyłania plików do chmury, jak Dropbox czy Google Drive).