Przede wszystkim, stale rośnie liczba używanych urządzeń mobilnych. Ich oferta systematycznie się zwiększa, a dynamika sprzedaży jest znacznie wyższa niż w przypadku urządzeń stacjonarnych. Po drugie, firmy coraz chętniej korzystają z sieci bezprzewodowych, widząc ogromne zalety tego rozwiązania, przede wszystkim wygodę jego użytkowania. Po trzecie, nowoczesne urządzenia dostępowe w sieciach bezprzewodowych (m.in. zgodne ze standardem 802.11ac Wave 2) zapewniają szybkość transmisji danych porównywalną z tradycyjną infrastrukturą kablową. Po czwarte zaś, administratorzy IT chcą zarządzać siecią bezprzewodową za pomocą jednolitej platformy, gdyż to bardzo ułatwia ich pracę.

Nowoczesne rozwiązania do budowy infrastruktury sieci bezprzewodowej powinny gwarantować funkcjonalność zgodną z wymaganiami klientów. Ważna jest dla nich przede wszystkim możliwość pełnej kontroli nad urządzeniami i aplikacjami pracującymi w sieci oraz zunifikowane zarządzanie całym środowiskiem z jednego panelu administracyjnego. Oczekują także dużej pojemności punktów dostępowych, bo dzięki temu zapewniona zostaje wysoka wydajność środowiska sieciowego, priorytetyzacja usług, łatwe uwierzytelnianie, lokalizacja sprzętu i analiza jego wykorzystania oraz udzielanie dostępu urządzeniom prywatnym (BYOD). Przysłowiową wisienką na torcie jest oczywiście atrakcyjna cena rozwiązania.

 

Infrastruktura w chmurze alternatywą dla MŚP

Budowa tradycyjnej, centralnie zarządzanej infrastruktury sieciowej wiąże się z koniecznością zainwestowania w punkty dostępowe, kontroler sieciowy oraz licencje oprogramowania zarządzającego. Potencjalna rozbudowa sieci o dodatkowe mechanizmy – także odpowiadające za bezpieczeństwo – to kolejne wydatki. Wszystko to wpływa na wysokie koszty inwestycji i większe wydatki na utrzymanie, więc wiele firm nie może sobie pozwolić na stworzenie dobrze zaplanowanej infrastruktury bezprzewodowej.

Alternatywą dla małych i średnich firm jest infrastruktura sieciowa bazująca na chmurze. W takim modelu siecią radiową administratorzy zarządzają za pomocą centralnego portalu, mogą sprawnie aktualizować firmware urządzeń sieciowych, analizować ich pracę w czasie rzeczywistym, przeglądać logi. Ważne są także zapewniane przez producenta centralne rozwiązania ochronne (np. analiza nieznanego, złośliwego kodu) oraz możliwość rozbudowywania infrastruktury o dodatkowe mechanizmy zabezpieczające zlokalizowane w punktach dostępowych.