Zaimplementowane w Fortinet Infrastructure Wireless rozwiązanie Virtual Cell pozwala wszystkim punktom dostępowym na pracę w tym samym kanale radiowym oraz na rozgłaszanie jednego BSSID. W ten sposób możliwe staje się pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej całego obszaru w jednolity sposób. Stanowi to przeciwieństwo pojedynczych mikrokomórek występujących w standardowych sieciach Wi-Fi i zapewnia uniknięcie wielu występujących w nich problemów. System WLAN firmy Fortinet zarządza nie tylko punktami dostępowymi, ale także dostępem do kanału radiowego dla poszczególnych klientów sieci bezprzewodowej. Umożliwia to balansowanie pasmem, zmniejszenie obciążenia w krytycznych punktach sieci, a także szybkie reagowanie na wszelkiego typu awarie.

Do ważnych zalet rozwiązania należy również to, że nie trzeba dokładnie planować rozmieszczenia kanałów radiowych w danym otoczeniu oraz zwiększona elastyczność rozwiązania (np. przeniesienie, dodanie punktu dostępowego lub inne zmiany nie wymagają ponownego planowania kanałów) i szybki roaming. Działanie na jednym kanale nie zakłóca pracy punktów dostępowych sieci Wi-Fi, co nie wymusza zmniejszenia mocy nadawania wbudowanego radia. Przekłada się to bezpośrednio na możliwość zmniejszenia kosztów inwestycji dzięki precyzyjnie rozplanowanej infrastrukturze.

 

Uniwersalne rozwiązanie dla wielu klientów

Rozwiązanie Fortinet Infrastructure Wireless powinno zaspokoić potrzeby klientów z licznych segmentów rynkowych. Na świecie i w Polsce zostało zrealizowanych wiele wdrożeń infrastruktury bazującej na tych systemach. Szczególne zainteresowanie nimi wykazują placówki handlowe (wielkopowierzchniowe centra handlowe, sieci z rozproszoną strukturą punktów sprzedaży, centra logistyczne, magazyny itp.), których pracownicy korzystający z bezprzewodowych urządzeń potrzebują bezpiecznego dostępu do przechowywanych centralnie danych.

Kolejną ważną grupę potencjalnych klientów stanowi branża hotelarska i rozrywkowa (hotele, centra sportowe, stadiony, multipleksy, centra wystawiennicze, muzea itp.), w których istnieje potrzeba przede wszystkim zapewnienia bezprzewodowego dostępu dla gości. Podobne wymagania mają placówki  ochrony zdrowia, przy czym tam powinny funkcjonować sieci dwóch kategorii – dla pacjentów i ich gości oraz dla personelu medycznego, do przesyłania poufnych danych medycznych. Ważnym klientem są też placówki z sektora edukacyjnego – szkoły podstawowe, szkoły średnie, uczelnie wyższe, inkubatory przedsiębiorczości itp.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Szarek, Channel Manager, Fortinet,

aszarek@fortinet.com lub fortinet@veracomp.pl

Jakub Kralka, Product Manager, Veracomp,

jakub.kralka@veracomp.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmami Fortinet i Veracomp.