W środowisku chmury publicznej dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników oraz rozwijanie ich jest znacznie prostsze, niż w przypadku wdrożeń zrealizowanych w siedzibie firmy. Właśnie dzięki elastyczności taki model przetwarzania danych się rozpowszechnia. Niestety, coraz częstsze naruszenia bezpieczeństwa danych i rosnące tempo zmian realiów funkcjonowania w chmurze (zarówno z perspektywy udostępnianych zasobów, jak i korzystających z nich użytkowników) może okazać się dla przedsiębiorstw sporym wyzwaniem. Według analityków Gartnera w przyszłości 80 proc. udanych włamań do środowiska chmurowego będzie spowodowanych błędną jego konfiguracją, niewłaściwym zarządzaniem prawami dostępu lub sabotażem.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy firma potrzebuje korzystać z usług dostępnych w wielu chmurach. Bardzo szybko administratorom zaczyna doskwierać brak możliwości szczegółowej wizualizacji całej infrastruktury oraz brak kompleksowego źródła informacji o stopniu wykorzystania zasobów i zrozumienia wzajemnych relacji między usługami w środowisku wielochmurowym. Z reguły nie wiadomo też nic na temat bezpieczeństwa zgromadzonych danych i tego, czy są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w firmie przepisami.

 

Główne wyróżniki rozwiązania Cloud Security Guardian

• Integruje w jednym narzędziu funkcje zabezpieczania warstwy zarządzania usługami
  w chmurze i przechowywania danych
• Zapewnia ochronę obszaru, którego nie obejmują firewalle
• Gwarantuje elastyczne korzystanie z aplikacji chmurowych,
   bez konfliktów z lokalną infrastrukturą IT
• Nieustannie skanuje środowisko pod kątem zagrożeń, a po wykryciu pomaga je zlikwidować
• Stosuje reguły polityki bezpieczeństwa bazujące na najlepszych praktykach CIS
  (Center for Internet – Security)
• Umożliwia wizualizację styku firmowej infrastruktury IT z chmurą
• Darmowa instalacja oraz przejrzyste zasady rozliczania za wykorzystanie
  dzięki modelowi subskrypcyjnemu