Przy budowie takiego bezpiecznego środowiska należy wziąć pod uwagę kilka czynników, np. konieczność stosowania wielu – pochodzących od różnych dostawców – cząstkowych rozwiązań do ochrony danych i zapewnienia ich wysokiej dostępności. W przypadku dużych przedsiębiorstw może to prowadzić do powstania niespójnej infrastruktury ochrony danych.

Istotny jest także wzrost złożoności systemów, częściowo spowodowany przez szerokie zastosowanie technik wirtualizacji, a także coraz częstsze stosowanie wielowarstwowych aplikacji biznesowych, bazujących na skomplikowanych schematach ochrony danych. Najważniejszym problemem jest jednak wykładniczy wzrost ilości danych – ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych.

Pośród tych wszystkich wyzwań niebagatelną rolę odgrywa jednak konsumeryzacja systemów informatycznych. To z jej powodu gwałtownie komplikuje się sprostanie oczekiwaniom stawianym zespołowi odtwarzania danych, bo często zdarza się, że wielu użytkowników jednocześnie domaga się: „Chcemy odzyskać nasze dane, i to zaraz!”.

Ochrona zgodnie z przyjętymi założeniam

Aby usprawnić mechanizm ochrony danych, trzeba sięgnąć po nowoczesne systemy (zaprojektowane z myślą o współczesnych, złożonych zagrożeniach), które równocześnie będą skalowalną i przyszłościową platformą. Przykładem oprogramowania spełniającego wymienione kryteria jest arcserve Unified Data Protection – efekt pracy inżynierów CA Technologies i arcserve, mających wieloletnie doświadczenie w obszarze ochrony danych.

Rozwiązanie to zapewnia kompleksowy mechanizm Assured Recovery dla środowisk wirtualnych i fizycznych, charakteryzujący się ujednoliconą architekturą następnej generacji i niezrównaną prostotą obsługi. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom i dostawcom usług łatwe skalowanie ich systemów, a jednocześnie utrzymanie przyjętych wartości parametrów RPO (Recovery Point Objective) i RTO (Recovery Time Objective) w modelu lokalnym, zdalnym lub chmurowym. Bez względu na wykorzystywane środowisko można zagwarantować stałą ochronę i bezpieczeństwo kluczowych danych oraz ich odzyskiwanie w jak najkrótszym czasie w przypadku awarii.

Wiele funkcji, prosta obsługa

Zastosowane w oprogramowaniu arcserve UDP innowacyjne rozwiązania to m.in. nowa, ujednolicona, skalowalna architektura, proste plany ochrony bazujące na zadaniach oraz funkcje Assured Recovery (gwarantowanego odtwarzania) i rzeczywistej globalnej deduplikacji. Oprogramowanie to obejmuje szerokie spektrum funkcji klasy korporacyjnej, powszechnych w wielu różnych rozwiązaniach cząstkowych (m.in. ochronę obrazów dyskowych, funkcje replikacji i  wysokiej dostępności danych). Może być ono wdrożone w wariancie lokalnym, zdalnym i w chmurze na różnorodnych platformach, zarówno fizycznych, jak i wirtualnych.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji do wdrażania zaawansowanych strategii ochrony i odtwarzania danych arcserve UDP umożliwia zautomatyzowane testowanie mechanizmów przywracania sprawności systemów, aplikacji i danych o znaczeniu krytycznym dla firmy, bez zakłócania jej działalności i bez ograniczania wydajności systemów produkcyjnych.

Stosowane dotychczas sposoby ochrony danych nie odeszły jeszcze do lamusa, ale szybko przekształcają się w bardziej wydajne, ujednolicone rozwiązania, które korzystają z całego szeregu technik, aby zapewnić lepszą kontrolę nad funkcjami ochrony danych i ich parametrami. Jeśli dba się o bezpieczeństwo danych, nie można zostawać z tyłu i ciągle korzystać ze starzejącej się, niewydajnej infrastruktury. Zwłaszcza że architektura nowej generacji jest na wyciągnięcie ręki.

Dodatkowe informacje:

 

Krystian Hofman,

Project Manager marki Arcserve, Veracomp,

Krystian.Hofman@veracomp.pl

 

Artykuł powstał we współpracy z firmami Arcserve i Veracomp.