Bardzo istotnym zagadnieniem jest też dobór pamięci masowych odpowiednich do danego środowiska cyfrowego monitoringu. Tu z pomocą przychodzi narzędzie Bandwidth & Storage Calculator (www.acti.com/storagecalculator). Łatwo i szybko obliczymy – na podstawie koniecznego czasu przechowywania zapisu i rozdzielczości nagrań z poszczególnych kamer – właściwą ich pojemność.

Zważywszy na różnorodność kamer, ich przeznaczenie, funkcjonalności oraz parametry (chodzi przede wszystkim o rozdzielczość), problem stanowić może także wskazanie odpowiedniej stacji roboczej do obsługi systemu. Służy do tego PC Selector (www.acti.com/pcselector), który uwzględnia nie tylko liczbę kamer, rozdzielczość, ale także informacje o liczbie strumieni przesyłanego obrazu, wykorzystywanych np. do równoległego zapisu i podglądu.

Wydajność urządzenia, które będzie przechowywało zapis nagrań, można sprawdzić za pomocą narzędzia Standalone NVR Performance Validator (www.acti.com/SANVRPerformance).Dzięki niemu ustalimy, ile maksymalnie kamer i z jaką rozdzielczością rejestracji możemy zastosować w planowanym systemie. Ułatwi też wybór parametrów kamer do podglądu obrazu na żywo (głównie ma to na celu określenie odpowiedniej liczby klatek na sekundę, bo im wyższą wartość ma ten parametr, tym bardziej jest obciążony procesor urządzenia).

Jeszcze jednym narzędziem, niezbędnym szczególnie w biurach projektowych, jest Project Planner (wersja online i do pobrania – www.acti.com/ProjectPlanner). Można do niego zaimportować projekt powierzchni, nanieść na niego wybrane modele kamer, bezpośrednio wybierane z interfejsu programu, określić ich kąt widzenia oraz wysokość umiejscowienia.

Wiele szczegółowych informacji dotyczących rozwiązań ACTi znajduje się także na prowadzonej przez dystrybutora stronie www.acti.fen.pl.

ACTi na Stadionie
Kamery IP firmy ACTi pracują na warszawskim Stadionie Narodowym. Zainstalowano tam ponad 80 kamer KCM-5211E (4 MPix) oraz 10 szybkoobrotowych kamer I96 (2 MPix). Wszystkie urządzenia przeszły restrykcyjne testy w związku z wymogami nakładanymi przez ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Określa ona minimalną liczbę pikseli na metr kwadratowy, jaka musi zostać zapewniona w celu poprawnej identyfikacji osób.

Dodatkowe informacje:

Maciej Cenkier,

Monitoring IP Business Unit Manager, Konsorcjum FEN,

monitoring@fen.pl

 

Artykuł powstał we współpracy z firmami ACTi i Konsorcjum FEN.