LANDESK to firma o długiej historii. Została założona w roku 1985, pod nazwą LAN Systems, i przejęta przez Intela w 1991. Producent procesorów – jako inkubator nowych technologii – intensywnie rozwijał jej portfolio produktowe już pod marką LANDESK. W 2002 r. sprzedał swoje udziały funduszowi inwestycyjnemu i od tej pory firma funkcjonuje jako samodzielny podmiot.

Konsekwentny rozwój oprogramowania LANDESK oraz aktywna współpraca z klientami i kanałem partnerskim zaowocowały wyróżnieniem przyznanym przez firmę badawczą Gartner. W raporcie poświęconym narzędziom do zarządzania urządzeniami klienckimi producent został umieszczony w kwadracie liderów jako jedna z trzech firm – obok Microsoftu i IBM-a. Organizacja Pink Elephant uznała LANDESK za jedną z pięciu firm na świecie, które są w pełni zgodne ze wszystkimi 15 procesami ITIL v3.1. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw zainteresowanych uporządkowaniem wewnętrznych procesów łączących działy biznesowe oraz IT.

Bezpieczeństwo jednym z filarów

Głównym produktem firmy LANDESK, który zapewnia bezpieczeństwo firmowych urządzeń klienckich, jest Security Suite. Pakiet ten składa się z kilkunastu komponentów, spośród których klient może dowolnie wybrać interesujący go zestaw. Są one podzielone na cztery kategorie dotyczące:

zarządzania uaktualnieniami (Patch Management) dla systemów operacyjnych Windows, Red Hat Linux, SUSE Linux i Mac OS X oraz aplikacji,

– kontroli aplikacji (Application Control) uruchamianych na urządzeniach klienckich,

– kontroli urządzeń (Device Control) podłączanych przez port USB, eSATA, a także bezprzewodowo (Bluetooth, WiFi),oraz weryfikacja nagrywanych na nie danych,

– zgodności z polityką bezpieczeństwa (Policy Enforcement) w zakresie urządzeń klienckich obowiązującą w danej firmie.

Komponentem zdecydowanie odróżniającym ofertę LANDESK od portfolio konkurencyjnych firm jest zarządzanie uaktualnieniami systemów operacyjnych i aplikacji. To rozwiązanie szczególnie przydatne w przedsiębiorstwach, w których do lokalnej sieci podłączonych jest wiele stacji roboczych, gdyż pobieranie uaktualnień z Internetu przez każdą z nich znacząco obciąża sieć i łącze internetowe. Brak skutecznego systemu zarządzania aktualizacjami może także narażać firmę na ataki z zewnątrz, przez „dziurawe” starsze wersje oprogramowania.