Obecnie poczta elektroniczna jest tak samo ważna dla zarządów i dla pracowników wszystkich działów przedsiębiorstwa – od handlowego przez helpdesk po księgowość i dział kadr. Dlatego też od 2000 r. obserwuje się rozwój rozwiązań do zarządzania wiadomościami i kontroli coraz większej ich ilości. W tym samym okresie pojawiają się kolejne przepisy prawne dotyczące prywatności komunikacji elektronicznej.

 

Miliardy wiadomości w poczcie

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę The Radicati Group 25 proc. skrzynek pocztowych na świecie to konta biznesowe. Generowanych jest w nich 114 mld wiadomości każdego dnia – ponad dwa razy więcej niż wiadomości prywatnych. Liczba e-maili rośnie z roku na rok i z końcem 2016 ma sięgnąć 144 mld wiadomości dziennie. Wówczas aż trzykrotnie przewyższy liczbę wiadomości prywatnych.

Wsparcie dla działów IT związane z administrowaniem tak dużą ilością e-maili oferuje firma Cryoserver, która zatrudnia grupę specjalistów od archiwizacji i zarządzania pocztą. Przygotowała ona rozwiązanie, które wspiera te procesy w sposób efektywny i wydajny, przyczyniając się do lepszego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa i przynosząc korzyści każdemu pracownikowi.

Istnieją trzy podstawowe wymogi stawiane nowoczesnym systemom archiwizacji poczty, na których skupiają się rozwiązania Cryoserver:

1. zarządzanie coraz większą liczbą wiadomości,

2. wyszukiwanie wiadomości w krótkim czasie,

3. zagwarantowanie oryginalności i nienaruszalności wiadomości