Firma Avocent, część korporacji Emerson Network Power, rozwija oprogramowanie o nazwie Trellis. Służy ono do inwentaryzowania, wizualizowania, planowania zmian w centrum danych i monitorowania znajdującego się tam sprzętu. Jest to pełna implementacja koncepcji Data Center Infrastructure Management, czyli rozwiązania służącego do zarządzania infrastrukturą centrum danych. Dotyczy to zarówno części technicznej (listew dystrybucji zasilania PDU, zasilaczy UPS, szaf przemysłowych, klimatyzacji precyzyjnej, generatorów, czujników), jak i IT (serwerów, urządzeń sieciowych, pamięci masowych, maszyn wirtualnych).


Bramka zarządzająca Avocent


Ciekawym uzupełnieniem platformy Trellis jest bramka Avocent Universal Management Gateway (UMG). Rozwiązanie odpowiada za zbieranie danych ze wszystkich elementów zarządzalnych w centrum danych. Dzięki temu administratorzy otrzymują jeden punkt kontroli każdego zasobu w serwerowni. Wyeliminowana zostaje też konieczność korzystania z wielu oddzielnych systemów monitorowania.

Unikalną cechą UMG jest to, że łączy w sobie zadania czterech różnych produktów, gdyż jest wyposażony w funkcje przełącznika KVM, serwera portów szeregowych, zarządcy wbudowanych procesorów serwisowych oraz urządzenia do zbierania danych z czujników środowiskowych i innych modułów ochronnych. Dzięki zastosowaniu jednego, łatwego w obsłudze (za pomocą przeglądarki internetowej) urządzenia uproszczeniu ulegają zadania związane z monitoringiem i zarządzaniem całą infrastrukturą. Rozwiązanie Avocent Universal Management Gateway zapewnia też zwiększenie wydajności administratorów i wyeliminowanie konieczności zatrudniania ich w oddziałach firmy oraz skrócenie średniego czasu usuwania skutków awarii.

 

Komponenty platformy Trellis

 

• Trellis Inventory Manager — umożliwia stworzenie precyzyjnego i pełnego graficznego modelu centrum danych. Dostarcza informacji o tym, gdzie znajdują się urządzenia, jakie są powiązania między nimi, a także w jakim stopniu wykorzystują dostępne zasoby i jakimi cechami się charakteryzują (zasilanie, ciepło, miejsce, waga oraz porty sieciowe i zasilające).

• Trellis Change Planner — współpracuje z modułem Trellis Inventory Manager w celu zapewnienia precyzji i spójności dostarczanych informacji. Dba o to, aby instalacja, przeniesienie i wycofanie sprzętu z użytku było odpowiednio planowane w ramach projektów i zadań, monitorowane, a członkowie zespołu administratorów byli o tym informowani (dzięki temu można zminimalizować negatywny wpływ zmian na jakość usług dostarczanych przez dział IT, a także usprawnić jego pracę).

• Trellis Site Manager — dostarcza raporty na temat stanu infrastruktury centrum danych, łącznie z informacjami na temat warunków środowiskowych. Dzięki temu można szybko rozpoznać i rozwiązać problemy z dostępnością infrastruktury a także wydajnością systemu.

• Trellis Energy Insight — oblicza stosunek łącznego zużycia energii do jej wykorzystania na cele IT (wskaźnik PUE informuje o tym, jak zmiany w infrastrukturze wpływają na efektywność energetyczną, a w konsekwencji – na ogólny wynik finansowy firmy).