Intensywność, z jaką przedsiębiorstwa wykorzystują cyfrowe dane do prowadzenia biznesu, jeszcze nigdy nie była taka duża. Sytuacja ta stawia przed nimi wyzwania, z którymi do tej pory nie mieli do czynienia. Coraz większym problemem staje się zarówno zarządzanie danymi, jak też ich zabezpieczanie.

Praktycznie od początku bezpieczeństwo danych, czyli ich ochrona przed wyciekiem lub modyfikacją, oraz dbałość o ich wysoką dostępność i minimalizowanie ryzyka utraty były traktowane w branży IT jak oddzielne dyscypliny – podkreśla Artur Cyganek, dyrektor polskiego oddziału Acronisa. – Tymczasem z biznesowego punktu widzenia są to dziedziny tożsame. Przedsiębiorców nie powinno obchodzić, dlaczego stracili dostęp do danych, np. w wyniku działania ransomware’u, i nie mogą ich odzyskać. Dlatego stworzyliśmy narzędzia, których zasada działania  jest zbieżna z oczekiwaniami naszych klientów.

Zaprezentowane przez Acronisa nowe rozwiązania zapewniają łatwą w zarządzaniu ochronę danych i środowisk IT. Zadbano o to, aby produkty te zostały zintegrowane ze sobą na wielu poziomach: biznesowym, technicznym i związanym z interfejsem użytkownika.

W pakiecie oprogramowania Acronis Cyber Protect znajdują się narzędzia zapewniające funkcje z siedmiu różnych obszarów związanych z zabezpieczaniem danych: backupu, przywracania środowiska po awarii, bazującej na sztucznej inteligencji ochronie przed złośliwym kodem (z największym naciskiem na ransomware i cryptojacking), uwierzytelniania autentyczności danych, szacowania ryzyka zagrożenia atakiem, zarządzania aktualizacjami oraz zdalnego monitoringu środowiska IT i zarządzania nim. Obsługa tych wszystkich narzędzi jest możliwa z wykorzystaniem niewielkich agentów instalowanych na stacjach roboczych. Zarządzanie agentami odbywa się za pomocą jednej, nowoczesnej centralnej konsoli, której interfejs web został zoptymalizowany także dla urządzeń mobilnych.

Acronis Cyber Platform to narzędzie dla programistów oraz niezależnych producentów oprogramowania, które zapewnia integrację z aplikacjami dostępnymi w pakiecie Acronis Cyber Protect. Uzyskują oni dostęp do interfejsu API, zestawu narzędzi programistycznych (SDK) oraz przykładowego kodu. Zapewnia im to możliwość rozbudowy własnego oprogramowania o nowe metody przechowywania i zabezpieczania danych oraz zarządzania nimi. Mogą rónież rozszerzać swoje aplikacje o funkcje cyberochrony.

Bezpieczeństwo według Acronisa

Acronis zdefiniował pięć obszarów, których powinny dotyczyć działania ochronne i projektowane rozwiązania zabezpieczające. Zbudowane w ten sposób środowisko określone zostało skrótem SAPAS:

  • Safety (ochrona) – gwarancja wykonania zawsze dostępnej kopii zapasowej
  • Accessibility (dostępność) – łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
  • Privacy (prywatność) – blokada możliwości uzyskania dostępu do danych przez osoby nieuprawnione
  • Authenticity (autentyczność) – zapewnienie łatwego udowodnienia, że wykonana kopia jest w 100 proc. wierna oryginałowi
  • Security (bezpieczeństwo) – zabezpieczenie przed zewnętrznymi zagrożeniami i złośliwym kodem