Współpraca producenta z resellerami i integratorami opiera się na trzech wartościach, które według firmy są kluczowe – edukacji, mentoringu i odpowiedzialności.

Edukacja

CyberPower ma świadomość znaczenia wiedzy i chętnie dzieli się nią z partnerami, klientami i innymi podmiotami na rynku. Od wielu lat producent angażuje się w spotkania organizowane przez partnerów biznesowych, a w szczególności dystrybutorów, którzy są ważnym elementem w procesie sprzedaży urządzeń do zasilania awaryjnego. Konferencje to okazja dla każdej ze stron na wymianę informacji, tak ważnych w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Firma kładzie duży nacisk na merytoryczną wartość spotkań, skupia się na aspektach praktycznych, mających dużą wartość dla uczestników. Dobrym przykładem są m.in. konferencje dla partnerów z serii Techmeets, organizowane wspólnie z Konsorcjum FEN, jak również seria szkoleń „Wielka Migracja na QNAP NAS”, przygotowywanych przez Action. Cieszy to, że ostatnio podczas spotkań toczą się liczne dyskusje prowadzących z uczestnikami. Nie brakuje na nich rozmów o wyzwaniach, z jakimi borykają się na co dzień uczestnicy. Dzięki nim można znaleźć rozwiązania, jakie należałoby zastosować w konkretnych przypadkach.

Kolejnym ważnym elementem działań edukacyjnych CyberPower są szkolenia e-learningowe, z których można korzystać na portalu partnerskim (partner.cyberpower.com). Wzięcie udziału we wszystkich i zdanie testów daje – oprócz wiedzy – certyfikat partnera CyberPower. Wymienione działania edukacyjne są jedną z wielu form pomocy, które firma oferuje partnerom.

Mentoring

Ważnym elementem współpracy z partnerami jest wsparcie merytoryczne, jakiego CyberPower udziela im na co dzień. Dzięki temu integratorom współpracującym z producentem łatwiej sprostać wyzwaniom biznesowym podczas realizacji projektów. Dostawca bardzo ceni zaangażowanie i czas swoich partnerów oraz klientów, dlatego chętnie doradza im w wyborze optymalnych rozwiązań albo wręcz bierze na siebie wybór zasilania awaryjnego. Co ważne, w przypadku przetargów publicznych pomaga partnerom nie tylko w analizowaniu dokumentacji i doborze rozwiązania, ale też w komunikowaniu się z zamawiającymi. To o tyle ważne, że właściwe sprecyzowanie pytań w przypadkach niejednoznacznych zapisów SIWZ oszczędza bardzo dużo czasu.

Przedstawiciele producenta chętnie uczestniczą w spotkaniach, jakie organizują partnerzy u swoich klientów. Są na nich merytorycznym wsparciem resellera lub integratora w zakresie zasilania awaryjnego i optymalnego doboru rozwiązań. Często formą wsparcia wybieraną przez partnerów jest korzystanie ze sprzętu demonstracyjnego, który CyberPower dostarcza bezpośrednio klientom. Dzięki temu potencjalny użytkownik testuje rozwiązanie w środowisku, w którym będzie funkcjonowało zasilanie awaryjne, co ułatwia mu podjęcie decyzji o zakupie.

Odpowiedzialność

Ostatnim ważnym elementem współpracy z partnerami jest dla CyberPower odpowiedzialność. Nie ogranicza się ona do klasycznego schematu, w którym dostawca odpowiada za produkt, a w konsekwencji za reklamacje.

Dla CyberPower odpowiedzialność zaczyna się już na etapie projektowania. Producent dba, aby wszystkie jego urządzenia były innowacyjne, wysokiej jakości oraz energooszczędne. Dzięki temu korzyść odnoszą nie tylko wszyscy uczestnicy procesu sprzedaży, ale także środowisko. Bardzo istotny jest również czas: dostawca stara się, by partnerom nie brakowało go na kluczowe działania w procesie sprzedaży. Dba o to, żeby każde spotkanie biznesowe, konferencje dla nich organizowane, a także codzienną komunikację cechował wysoki poziom merytoryczny i w konsekwencji łatwo było rozwiązywać pojawiające się problemy partnerów. Producent zdaje sobie sprawę, że taki model sprzyja osiąganiu sukcesu przez partnerów, co przekłada się na jego sukces.

Dodatkowe informacje:  Dariusz Głowacki, Business Development Manager, CyberPower, dariusz.glowacki@cyberpower.com