Popularność systemów elektronicznego obiegu dokumentów stale rośnie, bo firmy muszą dopasować swój sposób działania do zmian, które zachodzą w ich otoczeniu biznesowym. Analitycy z MarketsandMarkets oszacowali wartość światowego rynku Enterprise Content Management w 2017 r. na 31,6 mld dol. i prognozują, że będzie on rósł o 16,2 proc. rocznie przez kolejnych pięć lat. W tym tempie przychody ze sprzedaży rozwiązań ECM dojdą do 67,1 mld w 2022 r. Najszybciej rozwijającym się segmentem tego rynku będą usługi. Z punktu widzenia resellera istotne jest również to, że w okresie objętym prognozą specjaliści spodziewają się najszybszego wzrostu popytu na nie w sektorze MŚP.

Według tej samej agencji analitycznej jeszcze szybciej będzie się zwiększał światowy rynek systemów zarządzania obiegiem cyfrowych dokumentów – średnio o 23 proc. rocznie. W 2016 r. był wyceniany na niewiele ponad 3,5 mld dol., natomiast w 2021 r. jego wartość ma sięgnąć niemal 10 mld dol. Główne czynniki napędzające wzrost to chęć usprawnienia procesów biznesowych, redukcja kosztów druku oraz potrzeba szybszego dostępu do informacji. Warto w tym miejscu przywołać dane IDC, według których na poszukiwanie informacji pracownik traci średnio niemal 9 godzin tygodniowo.

Do czynników zwiększających zainteresowanie cyfrowym obiegiem dokumentów należy również rosnąca liczba informacji przetwarzanych przez firmy oraz dążenie do przechowywania ich w jednym miejscu. W analizowanym okresie (2016–2021) głównym źródłem przychodów mają być rozwiązania oferowane w modelu chmurowym. Ten sposób sprzedaży jest atrakcyjny dla klientów, ponieważ umożliwia ograniczenie kosztów budowy infrastruktury IT. W przypadku przedsiębiorstw wielooddziałowych bardzo ułatwia także dostęp do danych z dowolnego miejsca.

Regularne miesięczne przychody

Reseller może oferować klientom rozwiązania do zarządzania obiegiem dokumentów - bez sprzedawania im urządzeń drukujących - w jednym z trzech modeli:

>> Najem urządzeń – może być dla firmy IT bardzo korzystny. Dostawcy sprzętu często oferują atrakcyjne warunki finansowania tego typu usługi oraz zapewniają serwis. A to oznacza praktyczny brak odpowiedzialności po stronie resellera. Dodatkowo w tym modelu można liczyć na regularne przychody w dłuższym okresie.

>> Software as a Service – w tym modelu opłata miesięczna dopasowywana jest elastycznie do budżetu klienta.

>> Pay Per Page – w tym przypadku w kontrakcie są urządzenia skanujące i drukujące, klient może uniknąć wysokich kosztów związanych z nabyciem produktów, a reseller liczyć na regularne wpływy.