Oprogramowanie D-Link CentralWiFi Manager umożliwia zarządzanie wszystkimi punktami dostępowymi tego producenta i całą siecią bezprzewodową z jednego miejsca, nawet jeśli urządzenia są zainstalowane w różnych lokalizacjach czy wręcz w wielu miastach. To bezpłatne narzędzie (oferowane z wybranymi bezprzewodowymi punktami dostępowymi producenta) pozwala kontrolować nawet 500 punktów dostępowych, a także upraszcza proces ich konfiguracji. Zapewnia automatyczne sterowanie pasmem, kontrolę przepustowości oraz kanałów WiFi, dzięki czemu ułatwia optymalizację działania sieci.

Zastosowanie CentralWiFi Managera istotnie zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantuje utrzymanie spójności konfiguracji wszystkich urządzeń (ustawienia są przesyłane na punkty dostępowe przez szyfrowany tunel). Administrator nie musi więc poświęcać czasu na ręczne wprowadzanie ustawień do każdego punktu dostępowego osobno – są one automatycznie kopiowane do wszystkich urządzeń. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko popełnienia błędów podczas osobnej konfiguracji każdego punktu dostępowego, które mogą przełożyć się na wadliwe działanie całej sieci lub zagrożenie jej bezpieczeństwa.

Warto dodać, że zdalna kontrola jest możliwa także wówczas, gdy punkty dostępowe znajdują się za routerem lub zaporą sieciową i zarządzanie nimi odbywa się z użyciem szyfrowanego protokołu HTTPS. Dodatkowo zarządzanie
punktami dostępowymi za pomocą CentralWiFi Managera wymusza bezpieczniejszy tryb ich pracy. Użytkownikowi można zapewnić wyłącznie podgląd pewnych parametrów konfiguracyjnych bez uprawnień do ich zmiany.