Klienci często uważają, że szyfrowanie i DLP nie przyniosą im wymiernych korzyści. Twierdzą, że implementacja tych rozwiązań będzie uciążliwa zarówno dla pracowników, jak i dla kierownictwa. Trzeba więc przekonująco przedstawić konsekwencje braku zabezpieczeń. Pokazać, że skuteczna ochrona z pewnością nie sparaliżuje firmy, za to umożliwi jej działanie w sposób bardziej uporządkowany i zgodny z polityką bezpieczeństwa.

O ile kiedyś szyfrowanie danych dotyczyło głównie kluczowych instytucji państwowych, o tyle dziś muszą o nie zadbać praktycznie wszyscy. Wraz z wprowadzeniem RODO przedsiębiorstwa zobowiązane są zgłaszać wszelkie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Jeśli informacje były przechowywane i przesyłane w postaci zaszyfrowanej, prawdopodobieństwo ich niewłaściwego wykorzystania radykalnie maleje, a z nim ryzyko ukarania firmy bardzo wysoką grzywną. Oczywiste jest bowiem, że naruszenie bezpieczeństwa danych nie polega tylko na tym, że w niekontrolowany sposób opuszczają one przedsiębiorstwo. Muszą mieć jeszcze formę umożliwiającą ich użycie.

Argumentem za stosowaniem szyfrowania są nie tylko nowe przepisy (a właściwie przewidziane w nich kary), ale także konsekwencje utraty tak cennego zasobu, jakim są dane. Przetwarzane i przenoszone przez pracowników informacje stanowią często know-how firmy, bo są to m.in. projekty, bazy klientów, nawet zestawienia finansowe. Do klientów integratorów docierają doniesienia medialne o głośnych naruszeniach bezpieczeństwa informacji i wynikających z nich stratach finansowych oraz reputacyjnych. I w mniejszym lub większym stopniu muszą robić na nich wrażenie. A przecież zabezpieczenie zasobów za pomocą kryptografii to nie jest – jakby powiedzieli Amerykanie – rocket science. Zaszyfrować da się dziś niemal wszystko (choć oczywiście nie w każdym przypadku mamy do czynienia z taką potrzebą).

Niemniej ochrona metodą szyfrowania powinna być częścią strategii bezpieczeństwa każdej firmy. Żeby się tak stało resellerzy i integratorzy muszą podjąć zadanie edukacji klientów oraz pokazać im wynikające z tego korzyści. To tym łatwiejsze, że na rynku jest dostępnych bardzo wiele rozwiązań, a szyfrowania można dokonywać zarówno sprzętowo, jak i programowo. Często jest oferowane w ramach pakietów ochrony punktów końcowych, ale dostępne są też bardziej wyspecjalizowane i zaawansowane narzędzia.