Infrastruktura publiczna jest na etapie bardzo szybkiego rozwoju, nie tylko w krajach wysokorozwiniętych, ale również w Polsce. Oznacza to, że w najbliższym czasie zostanie do niej dołączonych wiele urządzeń, które będą transmitować coraz liczniejsze strumienie danych. Dotyczy to w szczególności infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej. W miastach będą instalowane różnego rodzaju czujniki oraz kamery – zarówno związane z zarządzaniem ruchem pojazdów, jak i z bezpieczeństwem (także np. w pojazdach komunikacji miejskiej).
Sytuacja ta powoduje, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi w miastach będą musiały sprostać trzem wyzwaniom. Pierwszym jest bardzo duża liczba urządzeń, co rodzi potrzebę korzystania z rozwiązań przystosowanych do koncepcji Internetu rzeczy. Drugie wyzwanie wynika z tego, że sprzęt sieciowy nie będzie już instalowany tylko w klimatyzowanych serwerowniach, ale także na ulicy (pojawią się tam np. przełączniki obsługujące kamery ulicznego monitoringu wizyjnego). Musi zatem spełniać wyśrubowane, przemysłowe normy środowiskowe, m.in. być odporny na wibracje i pracować bez zakłóceń w temperaturze od -40 do +75 stopni Celsjusza. Trzecim wyzwaniem jest fakt, że rozwiązania sieciowe wdrażane w rozległej miejskiej infrastrukturze powinny być przygotowane do pracy w architekturze wielokrotnych ringów światłowodowych, która różni się znacząco od architektury gwiazdy stosowanej zwykle w sieciach w przedsiębiorstwach.

Tomasz Odzioba
Country Manager Poland, Latvia, Lithuania & Ukraine, Allied Telesis

Do osób zarządzających inteligentnymi miastami na świecie coraz częściej dołącza Chief Data Officer, odpowiedzialny za zgromadzone przez miejskie służby cyfrowe dane. Pochodzą one z różnego typu systemów, ale przede wszystkim z różnego typu rozwiązań IoT. Ich skrupulatna analiza ułatwia przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, walkę z zanieczyszczeniami i korkami, a także usprawnia reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Dlatego w strategię Allied Telesis zostało wpisane tworzenie rozwiązań sieciowych w taki sposób, aby miejscy informatycy mieli gwarantowany wydajny dostęp do danych oraz możliwość łatwego rozbudowywania ich środowisk IT.