Prawie jedna trzecia respondentów badania – przeprowadzonego przez Canona – stwierdziła, że bez dostępu do drukarki nie mogłaby wykonywać swojej pracy. Przedstawiciele aż 57 proc. ankietowanych firm odpowiedzieli, że w ich przedsiębiorstwach obecnie drukuje się więcej niż trzy lata temu. Z kolei 27 proc. zanotowało w tym czasie zwiększenie kosztów związanych z eksploatacją urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących. Jednocześnie połowa badanych jest przekonana, że firmowe wydatki na druk w nadchodzących trzech latach nadal będą rosły lub przynajmniej pozostaną na niezmienionym poziomie. Powodów jest kilka: papierowe dokumenty są traktowane jako backup wersji elektronicznych, przepisy wymagają tworzenia papierowych kopii, a poza tym dokument papierowy jest nadal preferowany podczas spotkań i w pracy grupowej.

Badanie wykazało jednocześnie zdecydowany wzrost znaczenia cyfrowych dokumentów, co jest pochodną m.in. rosnącej popularności urządzeń wielofunkcyjnych. We wspomnianym okresie zwiększyła się liczba skanowanych dokumentów – tak odpowiedziało 59 proc. ankietowanych. Jednocześnie 53 proc. wskazało, że wszystkie dokumenty w ich firmach są przetwarzane do postaci cyfrowej. W 21 proc. uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw skanowanie jest kluczowym elementem działalności, a w przypadku kolejnych 39 proc. to bardzo ważna czynność.

Skanowanie przynosi firmom wiele korzyści, z których najważniejsze jest ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez archiwa, ale także zmniejszenie kosztów papieru i materiałów eksploatacyjnych. Z drugiej strony firmom brakuje wiedzy, jak można wykorzystać nowoczesne technologie do usprawnienia obiegu dokumentów i przetwarzania informacji. Są to obszary, w których reseller może stać się doradcą, jednocześnie stwarzając sobie możliwości sprzedażowe.

 

Usługi zarządzane

O ile sprzedaż drukarek i materiałów eksploatacyjnych to biznes charakteryzujący się niskimi marżami, o tyle wprowadzenie do oferty usług znacznie zwiększa dochody resellerów. Dzięki temu bowiem posiadają w ofercie nie tylko sprzęt, ale i kompleksowe usługi zarządzania drukiem (Managed Print Services), w zakresie których naprawią urządzenie, uzupełnią materiały eksploatacyjne  i dokonają audytu środowiska druku. W ten sposób dostosowują ofertę do potrzeb klienta i umożliwiają mu ograniczenie kosztów. To obecnie jedna z kluczowych form generowania zysku przez firmy IT na rynku druku.