Specjaliści oceniają, że korzystanie z usług MPS może przynieść firmie nawet 60 proc. oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów druku i ograniczenia liczby pracujących w przdsiębiorstwie urządzeń. Korzystanie z usługi zarządzania drukiem nie wymaga także ponoszenia jednorazowych dużych wydatków na sprzęt. Zaawansowane rozwiązania MPS umożliwiają poza tym dokładne rozliczanie bieżących kosztów drukowania, kontrolę urządzeń, również pod kątem eksploatacji, zdalne administrowanie drukiem oraz dbanie o jego bezpieczeństwo. Jednocześnie rozwiązania te są coraz bardziej intuicyjne i nie wymagają angażowania pracowników z działu IT.

W przypadku MPS popularny jest model rozliczeń pay per click. W jego ramach klienci leasingują sprzęt i kupują tylko materiały eksploatacyjne, płacąc jedynie za to, co rzeczywiście wydrukują w danym okresie. Natomiast resellerzy podpisują z nimi umowę dotyczącą dostawy materiałów eksploatacyjnych, które mogą być dostarczane bezpośrednio z magazynu dystrybutora lub producenta po przekazaniu informacji, że w urządzeniu zużywa się bęben lub kończy toner. Taka forma współpracy pozwala klientom zoptymalizować koszty i oszczędzić czas przeznaczony na obsługę drukarek, a partnerowi uzyskać wyższe marże i ciągłość przychodów.

 

Skanery z oprogramowaniem

Atrakcyjnym uzupełnieniem oferty drukarkowej są skanery. Sprzedaż tych urządzeń oraz oprogramowania do automatycznej obróbki dokumentów i usług serwisowych szybko rośnie. Przyczyn jest kilka. Przede wszystkim część podmiotów, np. placówki ochrony zdrowia, została objęta obowiązkiem korzystania z dokumentów w formie cyfrowej. Innymi czynnikami napędzającymi sprzedaż są: dążenie do automatyzacji oraz wzrost popularności chmur obliczeniowych i mobilność.

Do niedawna skanery zaliczano do peryferiów komputerowych. Obecnie są ważnym ogniwem w procesie archiwizacji i obiegu dokumentów. Dlatego producenci wyposażają je w funkcje współpracy z systemami zarządzania obiegiem dokumentów. Rynek skanerów nie oparł się wpływom wszechobecnych urządzeń mobilnych. Pracownicy oczekują możliwości i narzędzi do pracy w terenie podobnych do tych, z jakich mogą korzystać w biurze. Efektem jest integracja skanerów z usługami chmurowymi, np. Evernote czy Dropbox, które zapewniają szybki dostęp do zeskanowanych dokumentów.

Istotne, żeby oferować nie tylko skanery, ponieważ w przetargach częstym wymogiem jest dostarczenie dodatkowego oprogramowania, np. do zarządzania dokumentami (Document Management System). Dlatego warto rozszerzyć portfolio o takie oprogramowanie i oferować kompleksowe rozwiązania. Obecnie odchodzi się od produktów skoncentrowanych na jednej podstawowej funkcji na rzecz takich, które pozwalają zrealizować pełne spektrum zadań związanych z obsługą dokumentów. W ten sposób reseller może zarobić nie tylko na dostawie urządzeń, ale również na usługach wdrożeniowych związanych z instalacją, szkoleniami i opieką posprzedażową.