Innowacyjne narzędzia, które gwarantują optymalizację kluczowych procesów biznesowych, znacząco ułatwiają firmom z sektora MŚP ich rozwój. Dzięki nim mali i średni przedsiębiorcy mogą dostosować się do postępujących zmian technologicznych, co jest kluczowe, jeśli chcą utrzymać stabilną pozycję rynkową i zdobyć przewagę konkurencyjną nawet nad dużymi graczami. Tym bardziej że struktura organizacyjna firm MŚP jest bardziej elastyczna. To z kolei skraca proces decyzyjny i zwiększa gotowość do zmian. Efekt? Na przykład szybsza implementacja nowych rozwiązań.

Co ważne, rośnie również świadomość związanych z tym benefitów. Według wyników badań, przeprowadzonych na zlecenie Ricoh przez Coleman Parkes, 64 proc. zarządzających małymi firmami uznaje, że są w stanie szybciej niż duże przedsiębiorstwa wdrożyć nowe rozwiązania i korzystać z oferowanych przez nie możliwości.

 

Zarządzanie drukiem

Nowatorskie systemy do zarządzania drukiem pozwalają na redukcję kosztów nawet do 50 proc. Przyczyniają się również do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dokumentów. Takie rozwiązania Ricoh jak: Equitrac, WorkingDoc Cost Control (WDCC), Card Authentication Package (CAP), Enhanced Locked Print (ELP) czy Streamline, umożliwiają bieżącą analizę liczby wykonanych wydruków, w podziale na konkretne działy czy pracowników. Użytkownik może określać reguły związane z drukiem (kolorowe wydruki, limity, uprawnienia itd.) oraz prowadzić nadzór nad tym, co jest drukowane i przez kogo. Dodatkowe funkcje związane z bezpieczeństwem, takie jak wydruk podążający czy poufny, pozwalają wykreować odpowiednie praktyki związane z obsługą ważnych dokumentów.