Właściciele wielu centrów danych próbują je dostosować do tworzonych przez różne organizacje standaryzacyjne klasyfikacji związanych z czasem dostępności. Najpopularniejszymi standardami stosowanymi do określania ciągłości ich pracy są poziomy (Tiers), stworzone przez amerykański Uptime Institute. Data center obsługujące klientów stosujących aplikacje wymagające nieprzerwanego działania, starają się stworzyć warunki odpowiadające Tier 4, czyli najwyższemu poziomowi w klasyfikacji Uptime Institute. Aby spełnić wymogi z tym związane, infrastruktura musi być w pełni redundantna (konfiguracja 2N), czyli składać się z działających równolegle elementów pełniących tę samą rolę. Przy czym nadmiarowość dotyczy także systemów zasilania i chłodzenia.

Celem powielenia infrastruktury jest osiągnięcie takiej ochrony przed przestojami, by nawet poważna awaria pojedynczego systemu nie była w stanie zakłócić pracy serwerów. Tier 4 to dostępność centrum danych na poziomie 99,995 proc., co przekłada się na maksymalnie 28 minut przestoju w ciągu roku. Z uwagi na bardzo wysokie koszty związane z zagwarantowaniem tak wysokiego poziomu dostępności infrastruktury, wiele przedsiębiorstw mających centrum danych stara się spełnić warunki odpowiadające niższej klasie Tier 3 (99,982 proc. – 96 minut przestoju w ciągu roku) albo próbuje się bardziej lub mniej zbliżyć do jej wymogów.

W dużych obiektach klasy Tier 3 i Tier 4 w razie awarii zasilania mają zareagować w pierwszej kolejności rozwiązania UPS, by następnie – jeśli będzie taka potrzeba – generatory prądotwórcze. Obiekty tej klasy są wyposażone w wiele szaf klimatyzacyjnych CRAC (Computer Room Air Conditioner), by skutecznie odprowadzać ciepło generowane przez sprzęt IT.

W przypadku małych centrów danych i serwerowni najczęściej nie jest wymagana tak duża ochrona ciągłości działania. Dlatego integrator może ograniczyć się do powszechnie stosowanego i na ogół wystarczającego zabezpieczenia, jakim są UPS-y, umożliwiające administratorowi wyłączanie systemu w kontrolowany sposób zanim nastąpi przywrócenie zasilania.