Bezpieczeństwo to jedno z najważniejszych kryteriów, którymi należy kierować się przy budowie infrastruktury krytycznej w placówkach ochrony zdrowia. Niespodziewana przerwa w zasilaniu urządzeń na terenie placówek medycznych może przynieść niepożądane skutki wpływające na jakość obsługi pacjentów, albo – co gorsza – na ich zdrowie lub nawet życie. Emerson Network Power stale dostosowuje swoje zasilacze UPS do potrzeb środowiska medycznego, co pozytywnie wpływa na ciągłość jego funkcjonowania, skalowalność i energooszczędność.

 

Liebert APM – najbardziej kompaktowy w swojej klasie

Liebert APM to nowy w ofercie Emerson Network Power skalowalny system umożliwiający elastyczną optymalizację zarządzania infrastrukturą IT. Charakterystyczne dla rodziny Liebert APM cechy, takie jak niewielka zajmowana powierzchnia oraz konstrukcja modułowa, sprawiają, że montaż urządzenia nie wymaga zmian w infrastrukturze. Dzięki temu obniżeniu ulegają koszty obsługi oraz konserwacji, co gwarantuje najwyższy zwrot z inwestycji w małych i średnich centrach przetwarzania danych.

Liebert APM, jako najbardziej kompaktowy zasilacz UPS w swojej kategorii, zapewnia stopniową rozbudowę od 30 do 150 kW w ramach jednej obudowy oraz umożliwia równoległe połączenie do czterech szaf. Obudowa zasilacza umożliwia zainstalowanie kolejnych akumulatorów, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie rozwiązań zewnętrznych, które zajmowałyby dodatkową przestrzeń.

 

Liebert NXC – najwyższa wydajność

Zasilacze z rodziny Liebert NXC o mocy od 10 do 40 kVA to zintegrowane niezawodne i elastyczne w obsłudze rozwiązania pakietowe. Zastosowana w nich bardzo efektywna, beztransformatorowa technika konwersji pozwala na oszczędności kosztów instalacji i eksploatacji UPS-a.