NUCLeUS to nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia chirurgom pracę podczas operacji.Pozwala na zapisanie obrazów z dowolnego źródła wideo znajdującego się w sali operacyjnej (endoskopia 2D/3D, kamera śródoperacyjna, kamera sufitowa IP, angiografia, fluoroskopia, RTG itp.). Zapisany materiał może być prezentowany na monitorach na salach operacyjnych, wykładowych czy komputerach osób nadzorujących pracę bloku operacyjnego. Na jednym monitorze mogą być prezentowane obrazy z wielu źródeł. Unikalną funkcją tego rozwiązania stanowi przesyłanie obrazu medycznego w jakości HD 3D w bezstratnej kompresji poprzez zwykłe okablowanie sieciowe UTP-5. Obraz może być jednocześnie archiwizowany na dwóch urządzeniach, razem z podpisem elektronicznym, świadczącym o oryginalności nagrania.

 

Dlaczego video-over-IP?

W salach operacyjnych, gdzie wdrożone są klasyczne rozwiązania audio-wizualne, działają one doskonale, ale tylko we wcześniej opracowanych konfiguracjach. To duże ograniczenie w przypadku planów modernizacji, jak również w zakresie połączenia tych systemów z innymi strukturami szpitala. Infrastruktura, z której korzysta NUCLeUS, jest elastyczna, co umożliwia taką rozbudowę rozwiązania, by obejmowało kolejne sale operacyjne, oraz dodawanie do niego następnych urządzeń medycznych. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii video-over-IP, istniejąca infrastruktura sali operacyjnej wykorzystana jest niezwykle efektywnie.

Według Jana Siwka, dyrektora Działu Medycznego w Alstor, zainwestowanie w rozwiązania korzystające z protokołu IP jest uzasadnione i przyniesie szpitalowi szybki zwrot nakładów.

– NUCLeUS wykorzystuje istniejącą infrastrukturę sieciową i dlatego nie wymaga dodatkowych środków na jej rozbudowę. Protokół IP jest najbardziej otwartą i ustandaryzowaną platformą, dzięki czemu komunikacja między urządzeniami i zarządzanie przepływem danych odbywa się w zasadzie bez ograniczeń w całym szpitalu. Takie rozwiązanie jest uniwersalne, bo współpracuje z urządzeniami medycznymi, pochodzącymi od różnych producentów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie dane są szyfrowane i chronione hasłem – komentuje specjalista Alstor.