Rozliczana w modelu subskrypcyjnym usługa ExtremeCloud umożliwia proste i elastyczne, zdalne zarządzanie sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi, zbudowanymi z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń firmy Extreme Networks. Użytkownikom, urządzeniom oraz aplikacjom objętym usługą przypisywane są role, zgodnie z którymi podejmowane są następnie takie czynności, jak przyznawanie uprzywilejowanego dostępu, ograniczenie możliwości korzystania z zasobów IT, gwarancja transmisji danych (QoS), filtrowanie, przekierowywanie ruchu itd.

Budowa zarządzanego w ten sposób środowiska jest bardzo prosta. Podłączone do sieci z dostępem do Internetu urządzenia same zgłaszają się w ExtremeCloud, a ich konfiguracja przebiega automatycznie. Proces konfiguracji jest bardzo prosty i wymaga wykonania bardzo niewielkiej liczby zadań. Ważny jest również fakt, że wsparcie dla użytkowników świadczone jest wyłącznie przez inżynierów producenta.

 

Proste zarządzanie

Bogata funkcjonalność ExtremeCloud zapewnia przede wszystkim prostotę zarządzania. Całe środowisko przewodowe i bezprzewodowe kontrolowane jest za pomocą jednej, scentralizowanej graficznej konsoli administracyjnej. Umożliwia ona podłączanie do sieci i odłączanie pojedynczych urządzeń lub ich całych grup. Administrator nie musi zastanawiać się, jak ustawić port przełącznika lub gdzie podłączyć punkt dostępowy sieci bezprzewodowej. ExtremeCloud zrobi to za niego, bazując na zdefiniowanych profilach. Konsola zarządzania zapewnia też konsolidację różnego typu informacji dotyczących ruchu w sieci oraz przedstawia je w zagregowanej postaci na wykresach.

Pięć lat korzystania z usługi ExtremeCloud za cenę rocznego abonamentu

Extreme Networks ogłosił promocję, w ramach której wszyscy klienci mogą otrzymać pięcioletni abonament na usługę ExtremeCloud za cenę rocznego. Uzyskają też prawo do rabatu na urządzenia z rodzin ExtremeWireless i ExtremeSwitching współpracujące z Extreme-Cloud. Okres promocyjny trwa od 1 lutego do 30 czerwca 2018 r. Użytkownicy usługi mogą skorzystać także z opcji Extreme Networks Subscription, zapewniającej miesięczną płatność abonamentową za kupione przełączniki i punkty dostępowe Extreme Networks (dzięki czemu unikają jednej dużej inwestycji w sprzęt sieciowy).