Ransomware WannaCry, który w maju spowodował infekcję komputerów na całym świecie, wykorzystuje  lukę w zabezpieczeniach protokołu Windows Server Message Block, oznaczoną symbolem MS17–010. Microsoft udostępnił stosowną aktualizację w marcu i rozprzestrzenianie się WannaCry byłoby znacznie bardziej ograniczone, gdyby zaktualizowano więcej systemów operacyjnych. Tymczasem dane telemetryczne pochodzące z F-Secure Radar, narzędzia do wykrywania luk w zabezpieczeniach, wskazują, że protokół Windows SMB nadal działa w ok. 15 proc. hostów. Przykład ten pokazuje, dlaczego administratorzy powinni zadbać o to, aby system był zawsze zaktualizowany.

Natomiast, według badania PwC z 2016 r., phishing znalazł się na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych metod ataku stosowanych wobec instytucji finansowych. Jeden z ostatnich eksperymentów przeprowadzonych przez F-Secure pokazał, że w link zawarty w sfałszowanym e-mailu, udającym wiadomość z serwisu LinkedIn, kliknęło aż 52 proc. pracowników, do których trafił.

Główne zalety narzędzia F-Secure Radar

• Pełna widoczność – mapa wszystkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa precyzyjnie odwzorowuje zasoby sprzętowe, systemy operacyjne i aplikacje w lokalnej sieci oraz łączące się z nią z zewnątrz.

• Zoptymalizowana SKUTECZNOŚĆ zespołu IT – szybkie rozwiązywanie problemów w różnorodnych obszarach, dzięki wprowadzeniu efektywnych procesów, takich jak monitorowanie systemów pod kątem luk w zabezpieczeniach, zautomatyzowane skanowanie zasobów IT oraz mechanizm zgłaszania problemów, zapewniający ich weryfikowanie i rozwiązywanie zgodnie z ustalonymi priorytetami.

• Raportowanie – tworzenie raportów z wiarygodnymi informacjami o zmieniającym się w czasie poziomie zabezpieczeń oraz ich wpływie na ciągłość biznesową przedsiębiorstwa.

• Ograniczenie kosztów – proaktywne eliminowanie luk w zabezpieczeniach może wpłynąć na znaczne obniżenie kosztów ochrony. Tańsza jest ochrona infrastruktury IT zanim dojdzie do poważnych problemów niż podczas kryzysu albo przywracania systemu po incydencie.