Raport, w którym uwzględniono informacje zebrane również od polskich firm i instytucji, podkreśla, jak stosowane przez przedsiębiorstwa aplikacje wpływają na prowadzenie biznesu. Autorzy opracowania wskazują, że wpływają one na wzrost znaczenia mobilności, ale także zwiększają zagrożenie dla przetwarzanych przez firmy informacji.

W raporcie SOAD czytamy, że aż 48 proc. firm w Polsce codziennie używa ponad 200 aplikacji (średnia w regionie EMEA wynosi 44 proc.). Liczby te wzrosną wraz ze stopniem wykorzystania technologii mobilnych, których rozwój ujęło w swoich budżetach IT w 2016 r.
33 proc. uczestników badania F5.

Poziom inwestycji w zakresie aplikacji mobilnych również sugeruje, że osoby decyzyjne w firmach w pełni zaakceptowały trend BYOD, przyzwalając na korzystanie z prywatnych urządzeń, na których zainstalowano aplikacje biznesowe. To jasne, że wolno działające, nieresponsywne i niezabezpieczone aplikacje mogą mieć negatywny wpływ na bieżącą działalność i zyski przedsiębiorstw. Dlatego, w związku z korzystnym trendem rozwoju usług aplikacyjnych, ważne jest, by posiadać plan uwzględniający zagadnienia ochrony danych, ich dostępności i sposobów wykorzystania – wyjaśnia Ireneusz Wiśniewski, Poland Country Manager w F5 Networks.

 

Firmy skupione na chmurze

65 proc. przedsiębiorstw przewiduje, że do końca 2016 r. do 50 proc. używanych przez nie aplikacji będzie działało w chmurze. Natomiast 39 proc. oprogramowania związanego z produktywnością i współpracą oraz 20 proc. rozwiązań służących udostępnianiu narzędzi IT już teraz znajduje się w chmurze lub znajdzie się w niej w 2016 r.

Ogółem 25 proc. przebadanych przedsiębiorstw przyjęło strategię „cloud first” i podczas podejmowania decyzji o nowej inwestycji często rozważają rozwiązania IT bazujące na chmurze. Natomiast 27 proc. wskazuje brak niezależnych analiz dotyczących tych rozwiązań jako największą przeszkodę w korzystaniu z chmury hybrydowej.