Większość przedsiębiorstw posiada systemy kontroli dostępu (SKD), chroniące przed dostępem osób niepowołanych do określonych pomieszczeń np. biur, magazynów, hal produkcyjnych itp. Coraz częściej organizacje wybierają nowoczesne systemy bazujące na protokole TCP/IP z szyfrowaną komunikacją pomiędzy kontrolerem a serwerem. W wielu budynkach zainstalowane są kontrolery dostępu, wyposażone w procesor, pamięć, system operacyjny i kartę sieciową. Korzystają czasem z wydzielonej sieci LAN, ale zdarzają się jeszcze przypadki, gdy systemy security współużytkują sieć korporacyjną. A – tak samo jak komputery – na atak hakerski mogą być podatne kamery IP, drukarki i właśnie systemy kontroli dostępu.

Ataki hakerskie są przyczyną strat materialnych i wizerunkowych wielu firm. Cyberatak może nastąpić z różnych stron. Nowym trendem jest wykorzystanie do niego urządzeń Interetu rzeczy, co stwarza zagrożenie dla wszystkich systemów sieciowych, a zatem również systemu kontroli dostępu. Coraz więcej polskich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora infrastruktury krytycznej, jest już świadomych zasadności ochrony SKD przed cyberatakami. Dlatego firma Nedap stworzyła rozwiązanie End-to-End Security bazujące na najlepszych praktykach stosowanych w rozwiązaniach IT.

Anna Twardowska

Country Manager, Nedap

Firma Nedap jest twórcą bazującej na zaawansowanym oprogramowaniu platformy kontroli dostępu AEOS, gwarantującej wysoki poziom skuteczności systemów zabezpieczeń technicznych. Nasze rozwiązania cały czas są rozwijane, w reakcji na pojawiające się nowe rodzaje zagrożeń oraz oczekiwania klientów dotyczące zarządzania kluczami dostępowymi. Ponieważ wdrażanie tego typu systemów wymaga eksperckiej wiedzy, oferujemy naszym partnerom szczegółowe szkolenia. Zapewniamy także wsparcie naszych inżynierów, którzy pomagają przeanalizować stopień ryzyka występujący w danej firmie oraz stworzyć odpowiednią politykę bezpieczeństwa.