Fore! został stworzony przez młody zespół polskich programistów, z pomocą holenderskich kolegów z grupy TKH (do której należy spółka C&C Technology), bogatych w doświadczenia zdobyte podczas wielu lat projektowania zintegrowanych systemów zabezpieczeń.

To innowacyjne oprogramowanie zapewnia intuicyjne i elastyczne zarządzanie bezpieczeństwem oraz kontrolę nadzorowanych obiektów za pośrednictwem komputera PC, tabletu czy smartfonu. Platforma Fore! integruje cztery systemy zabezpieczeń: nadzoru wideo (CCTV), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu (KD) i komunikacji interkomowej. Wszystkie te systemy są ulokowane na wspólnej platformie internetowej. Dzięki temu administrator i inni użytkownicy Fore! mają do dyspozycji jednolity interfejs, za pomocą którego mogą sterować działaniem rozwiązań do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony budynków oraz przebywających w nich osób.

Zastosowanie systemu nadzoru wideo (CCTV) zgodnego ze standardem ONVIF, który może wymieniać z innym oprogramowaniem dane o występujących zdarzeniach, generowane przez system detekcji intruza (zewnętrzna centrala SSWiN), gwarantuje wyeliminowanie błędnych interpretacji fałszywych alarmów. Możliwe jest to dzięki natychmiastowej weryfikacji obrazu wideo przekazywanego na żywo lub odtwarzanego z wcześniejszych nagrań z systemu detekcji ruchu.

 

Bezpieczeństwo we wszystkich aspektach

Wchodzący w skład platformy Fore! system kontroli dostępu do budynków umożliwia nadawanie pracownikom i gościom uprawnień do wchodzenia do poszczególnych stref, określanie przedziału czasowego, w którym obowiązują te uprawnienia, oraz definiowanie kolejności wchodzenia do danego obszaru. W znacznym stopniu ułatwia to pracę personelu oraz zabezpiecza wybrane zasoby obiektu przed dostępem osób niepowołanych. Do weryfikacji uprawnień dostępu służą czytniki kart w standardzie Wiegand (można wykorzystać zarówno funkcjonujące już w firmie, jak też zainstalować nowe).