W całej Europie rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. Wymaga to nowego, gotowego na transformacje podejścia do prowadzonego biznesu. Szukanie pomysłów na inteligentne sklepy stało się koniecznością dla każdego menedżera i właściciela. Przeprowadzanie zmian utrudniają jednak regulacje, które wymagają zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym danym o klientach.

Co ciekawe, wyzwania związane są nie tylko z danymi kupujących. Coraz częściej w placówkach handlowych pojawiają się urządzenia IoT. Służą nie tylko do przesyłania danych np. między sklepami sieciowymi i centralą, ale dostarczają także zindywidualizowane informacje klientom i umożliwiają komunikację z nimi. Dlatego kwestia bezpiecznej wymiany i przechowywania wszelkich danych stała się jeszcze ważniejsza.

Spokój dla sklepu

W sieciach sklepów głównym zagadnieniem związanym z ochroną przetwarzanych informacji jest możliwość zdalnego zarządzania różnymi urządzeniami. W przypadku kilkuset czy kilku tysięcy punktów sprzedaży pod uwagę musi być brany nie tylko dostęp do centralnego systemu, ale też komunikacja z terminalami, kasami, drukarkami fiskalnymi, inteligentnymi półkami oraz urządzeniami klienckimi. Konieczne jest więc zapewnienie połączenia z centralą, ale także wdrożenie w sklepach systemów Wi-Fi.

Michał Taterka
inżynier systemowy, Fortinet

Systemy dostarczane przez Fortinet są otwarte, dysponują w pełni udokumentowanymi interfejsami programistycznymi API. Dodatkowo dostarczamy naszym klientom gotowe rozwiązania do centralnego zarządzania urządzeniami i regułami polityki bezpieczeństwa. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze implementacja nawet najbardziej skomplikowanych projektów nie stwarza problemów. Perspektywy rozwoju branży handlowej są bardzo duże, a rosnąca liczba sieciowych placówek wymusza szybkie wdrażanie rozwiązań IT usprawniających ich pracę. Nie można jednak przy tym zapominać o coraz bardziej wyśrubowanych normach bezpieczeństwa i przepisach prawa.

Menedżerowie wielu placówek handlowych są żywo zainteresowani możliwością przygotowywania indywidualnej oferty dla stałych klientów (aby skrócić czas, jaki poświęcają na zakupy) oraz jej integracją z informacjami zgromadzonymi na kartach lojalnościowych. Takie podejście ułatwia wybór asortymentu oferowanego przez sklep, który z dużym prawdopodobieństwem zostanie kupiony, a to przełoży się na większą sprzedaż i zysk przedsiębiorcy. W przypadku towarów spożywczych, kiedy znaczenie ma czas od produkcji do zakupu, możliwe staje się zapewnienie ich większej świeżości.

Nie mniej ważna jest umiejętność szybkiej implementacji nowych rozwiązań w sposób, który nie będzie wymagał dużych zasobów ludzkich ani czasu, oraz – co bywa najważniejsze – nie spowoduje zakłóceń w działającym już środowisku IT. To bardzo ważne, bo z systemu będzie korzystać kilka grup pracowników: dział utrzymania, administratorzy odpowiedzialni za zapewnienie ciągłości działania sklepów i centrali, ale także działy help desk będące pierwszą linią wsparcia dla placówek handlowych, niezależnie od tego, czy są własne czy franczyzowe.

Fortinet ma w ofercie zestaw narzędzi do budowy takiego rozwiązania: firewalle centralne i przeznaczone dla mniejszych sklepów, systemy centralnego zarządzania zdarzeniami, ich obsługi i raportowania oraz systemy klasy SIEM automatycznie wykrywające awarie lub ataki.

 

Główne zalety rozwiązań Fortinet

Automatyzacja – szybkie wdrożenie rozwiązań i łatwe utrzymanie środowiska IT, pozbawione ryzyka popełnienia błędu przed administratora
Elastyczność – minimalizacja ograniczeń wynikających z zastosowanej infrastruktury, geokonfiguracja i indywidualizacja w zależności od wielkości punktu, promowanego towaru oraz innych założeń marketingowych
Standaryzacja – gwarancja stosowania tych samych reguł polityki bezpieczeństwa w całej infrastrukturze
Bezpieczeństwo – pełna ochrona danych przesyłanych pomiędzy placówkami i centralą oraz do klientów

 

Dodatkowe informacje: Michał Taterka, inżynier systemowy, Fortinet, mtaterka@fortinet.com