Przetwarzanie i przechowywanie firmowych danych jest obecnie związane z wieloma aspektami, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania wdrażanych u klientów rozwiązań. Tematem numer jeden na całym świecie jest ochrona informacji – zarówno przed wyciekami, jak i utratą bądź zablokowaniem dostępu do nich. Kolejnym istotnym aspektem jest  zapewnienie ciągłości działania środowisk IT dla funkcji biznesowo-operacyjnych w przedsiębiorstwie. Równie ważna jest wydajność dostarczania danych serwerom i stacjom roboczym, oraz czas potrzebny do przywrócenia środowiska do pracy po ewentualnej awarii lub planowanej przerwie serwisowej. Dlatego proponowanie klientom urządzeń wybieranych tylko według parametrów technicznych przestało mieć sens.

Staramy się przekonywać partnerów oraz ich klientów, aby myśleli o całych rozwiązaniach, a nie konkretnych produktach – podkreśla Piotr Brychczyński, Business Development Manager w Fujitsu. – Dotyczy to przede wszystkim rozwiązań do przechowywania danych oraz ich backupu. Dlatego nie zaczynamy rozmów od prezentowania poszczególnych macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych i urządzeń do backupu. Zaczynamy od poznania potrzeb biznesowych klienta, potem zastanawiamy się, jakich konkretnych funkcji zapewnianych przez rozwiązanie IT on oczekuje, a dopiero na końcu sprawdzamy, który produkt lub ich grupa je oferuje.

Taka polityka sprawdza się szczególnie w przypadku pamięci masowych oraz systemów do backupu i archiwizacji, ponieważ „uczestniczą” one w całym cyklu życia informacji w firmie. W krytycznym momencie ułatwiają odzyskanie danych lub przywrócenie całego środowiska do pracy po awarii. Istnieje jednak wiele dodatkowych funkcji zapewnianych przez macierze dyskowe i biblioteki taśmowe, które sprawiają, że dane są udostępniane z różną wydajnością (tiering, SSD cache, quality of service) i zabezpieczane na różne sposoby (m.in. snapshoty, replikacja lokalna i zdalna, narzędzia gwarantujące integralność danych, szyfrowanie), oraz takie, które służą do redukowania ilości zajętego miejsca na nośniku (kompresja, deduplikacja). Od tego, jakie podejście poszczególni producenci mają do danej funkcji, zależy jak efektywne dla klienta będzie zawierające ją rozwiązanie. Dla przykładu, macierze Fujitsu umożliwiają wybranie woluminów, wobec których ma być stosowana deduplikacja, podczas gdy wiele konkurencyjnych rozwiązań obejmuje tym procesem wszystkie nośniki. Nie zawsze ma to sens, bo współczynnik deduplikacji dla niektórych rodzajów danych jest bardzo mały, a obciążenie procesora wykonującego tę operację dość znaczne.

Dane zawsze zabezpieczone

Fujitsu ma w swoim portfolio wszystkie (oprócz nośników optycznych) rodzaje pamięci masowych: macierze all-flash (Eternus AF), macierze hybrydowe (Eternus DX), hiperskalowalne systemy dyskowe (Eternus CD), biblioteki taśmowe (Eternus LT) oraz rozwiązania do backupu i archiwizacji (Eternus CS). Ma również podpisane umowy resellerskie z kilkoma producentami oprogramowania do zarządzania danymi i ich backupu oraz archiwizacji (m.in. FalconStor, Veeam, Commvault, Veritas).

W ubiegłym roku do oferty Fujitsu trafiło ciekawe urządzenie Eternus CS8050, które dostępne jest w dwóch wersjach, przeznaczonych do backupu lub archiwizacji danych. System ten bazuje na znajdującej się w ofercie Fujitsu od prawie 20 lat platformie Eternus CS8000, sprawdzonej w wielu centrach danych we współpracy z najpopularniejszymi na rynku pakietami do backupu i archiwizacji (m.in. firm Atempo, Commvault, Dell EMC, IBM, Micro Focus, Veeam i Veritas).