Rosnąca dojrzałość, coraz bardziej atrakcyjne modele rozliczeniowe, a przede wszystkim elastyczność oraz bogactwo usług i technik to główne przyczyny sukcesu rynkowego platform chmurowych. Liderami rynku hiperskalowalnych chmur obliczeniowych dla przedsiębiorstw (wymienionymi w kolejności od najbardziej rozbudowanej infrastruktury) są następujące platformy: Microsoft Azure, Amazon AWS oraz IBM Bluemix. Wszystkie te rozwiązania znajdują się w ofercie Tech Data.

Jednak, paradoksalnie, to właśnie różnorodność dostępnych technik oraz łatwość skorzystania z nich może utrudniać rozmowę z klientem końcowym oraz przedstawienie mu odpowiedniego dla niego rozwiązania. Skoro niemal wszystko można zrobić na co najmniej trzy sposoby, to który jest najlepszy? I wreszcie – co właściwie można z tą chmurą zrobić?

Dlatego właśnie Tech Data udostępnia kompleksową dokumentację wszystkich oferowanych  rozwiązań chmurowych – szczegółowy opis zarówno pod względem technicznym, jak i handlowym. Instrukcje krok po kroku objaśniają (i ilustrują), co należy zrobić, aby dostarczyć użytkownikowi kompletne, gotowe do wykorzystania usługi. Dzięki temu partnerowi łatwiej rozpocząć rozmowę z klientem i zweryfikować, czy dane rozwiązanie spełnia jego potrzeby. Do pakietu informacji – co najważniejsze w przypadku chmury publicznej – dołączona jest wstępna wycena, ułatwiająca złożenie oferty.

Po wybraniu właściwego dla klienta rozwiązania następuje złożenie zamówienia. Dla przykładu, w Tech Data środowisko firmy Microsoft jest w pełni zintegrowane z platformą StreamOne. Dzięki temu nie jest wymagane wcześniejsze uruchomienie subskrypcji Microsoft Azure dla klienta (nastąpi to w trakcie zakupu). Zamówienia dokonuje się przez wybór rozwiązania z listy i wypełnienie prostej ankiety umożliwiającej systemowi właściwe sparametryzowanie rozwiązania. Opisując maszynę wirtualną, wystarczy określić region, podać dane logowania administratora oraz wybrać z listy moc obliczeniową maszyny, rodzaj i pojemność dysków.

Podczas realizacji bardziej skomplikowanych projektów, takich jak farma serwerowa usług Pulpitu Zdalnego (Remote Desktop), oprócz wymienionych parametrów należy podać liczbę i moc obliczeniową serwerów przeznaczonych do konkretnych zastosowań (w systemie umieszczono podpowiedzi odnośnie do wymaganej liczby serwerów dla określonej liczby użytkowników). Wszystko przygotowane jest w taki sposób, aby można było zwymiarować rozwiązanie w czasie krótkiej rozmowy z klientem.

Po zaakceptowaniu zamówienia system utworzy subskrypcję i rozpocznie się programowe uruchamianie rozwiązania. Przygotowane skrypty, uruchamiane w odpowiedniej kolejności,  spowodują uaktywnienie poszczególnych usług Azure, skonfigurują je i połączą. Serwery zostaną „wstawione” w odpowiednie sieci wirtualne, uruchomione zostaną usługi równoważenia obciążeń i połączenia VPN oraz magazyny danych, a następnie skonfigurowany dostęp do nich. Systemy operacyjne zostaną automatycznie zaktualizowane tak, aby nie musiał tego robić administrator. Prostsze rozwiązania uruchamiane są w ciągu 10–15 minut, na przygotowanie najbardziej skomplikowanych potrzeba ponad dwie godziny.