Wraz z pojawieniem się nowych technologii, takich jak cloud computing, Big Data, SDN czy LTE, zmieniają się modele biznesowe sektora rozwiązań dla przedsiębiorstw. Rozwiązania teleinformatyczne przestały być kosztem, a stały się elementem konkurencji biznesowej, ograniczającym wydatki operacyjne i stymulującym rozwój.

Aby szybko odpowiadać na potrzeby klientów, Huawei koncentruje się na rozwoju zaawansowanych produktów o dużej wartości dodanej i wprowadza na rynek najbardziej innowacyjne technologie. Tworzenie rozwiązań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb klientów to podstawa wszelkich prac badawczo-rozwojowych Huawei. Tylko w Europie firma stworzyła 13 ośrodków badawczo-rozwojowych, zatrudnia ponad 800 specjalistów z branży R&D i planuje kolejne inwestycje w zakresie badań.

Mając tak potężne wsparcie R&D, dział Huawei Enterprise Business skupia się na infrastrukturze ICT: przewodowych i bezprzewodowych sieciach dla przedsiębiorstw, rozwiązaniach zintegrowanej komunikacji i pracy zespołowej, cloud computingu i centrach danych oraz bezpieczeństwie informacji. Dzięki szerokiemu portfolio rozwiązań ICT firma wyróżnia się najbardziej wszechstronną ofertą produktów na rynku. Razem z partnerami dział Huawei Enterprise Business dostarcza rozwiązania i usługi dla wszystkich sektorów gospodarki.

 

Infrastruktura sieciowa dla przedsiębiorstw

Huawei oferuje pełną gamę elementów infrastruktury sieciowej, w tym: routery, przełączniki, urządzenia WLAN, rozwiązania ochronne, produkty do sieci optycznych i radiowych oraz platformy zarządzania. Oferuje także otwarte i programowalne rozwiązanie SDN (Software-Defined Networking), w którym każda warstwa sieciowa może być sterowana z poziomu zewnętrznej aplikacji.

Wydajność i funkcjonalność rozwiązań Huawei do budowania sieci przewodowych można dopasować do dowolnej skali – od wdrożenia systemów w małych firmach przez sieci szkieletowe po zwirtualizowane i konwergentne instalacje w dużych centrach danych. Produkty sieciowe Huawei umożliwiają bezproblemową rozbudowę infrastruktury, gdy wraz z rozwojem biznesu rosną potrzeby klientów. Także w zakresie sieci bezprzewodowych Huawei oferuje bogaty wybór funkcjonalnych rozwiązań dla małych i dużych przedsiębiorstw, zapewniając im skalowalne, bezpieczne i wydajne środowisko pracy. Niedawno dostawca wprowadził do sprzedaży punkty dostępowe (AP) klasy biznesowej zgodne z najnowszym standardem 802.11ac. Produkt jest wyrazem zaangażowania firmy w upowszechnianie dostępu do bezprzewodowych sieci gigabitowych oraz promowanie trendu BYOD.