Na placówki administracyjne nałożono wiele obowiązków związanych z utrzymywaniem i inwentaryzacją sprzętu potrzebnego do realizacji zadań ustawowych. Obowiązkowe jest monitorowanie dostępu do informacji i wykrywanie nieautoryzowanych działań użytkowników, a także  administratorów. Konieczna jest zarówno dbałość o aktualizację oprogramowania, jak i minimalizowanie ryzyka utraty informacji w przypadku awarii. Administratorzy mają też obowiązek ochrony urzędowych danych przed nieuprawnioną modyfikacją.

Pogodzenie wymogów prawnych z oczekiwaniami urzędników i obywateli wydaje się niemożliwe. Z jednej strony podstawowym założeniem jest daleko idąca otwartość i umożliwienie dostępu do zasobów z dowolnego miejsca, o dowolnej porze. Z drugiej strony kluczową rolę odgrywają kwestie bezpieczeństwa najważniejszych systemów teleinformatycznych oraz konieczność ich monitorowania.

Wraz z trendem BYOD pojawiła się też cała gama nieoczekiwanych wcześniej problemów. Najważniejszy to konieczność zapewnienia dostępu do informacji z różnorodnych urządzeń, pracujących w wielu systemach operacyjnych. Nie tylko z myślą o obywatelach, ale też pracownikach urzędów, którzy oczekują możliwości pracy na wybranym przez siebie sprzęcie. Z pomocą przychodzą rozwiązania firmy Extreme Networks.

Wszechstronny Mobile IAM

Administrator rozwiązania Mobile IAM może uzyskiwać szczegółowe informacje o:

• systemie operacyjnym (np. Windows Phone, iOS, Blackberry OS, Android, telefon IP),

• użytkowniku (konto w Active Directory, RADIUS, OpenLDAP, grupa),

• miejscu połączenia (przełącznik, port w przełączniku, punkt WLAN, kontroler WLAN),

• czasie połączenia wraz z zestawem danych historycznych,

• stanie zabezpieczenia systemu użytkownika (np. czy stosowany jest antywirus oraz czy zainstalowano wszystkie niezbędne poprawki),

• metodzie uwierzytelniania, autentykacji i obowiązującej polityce dostępu.