Rosnące oczekiwania wobec placówek medycznych zmuszają administratorów IT do podłączania do sieci kolejnych punktów dostępowych i urządzeń. Pojawia się jednak problem ograniczonej przepustowości istniejących łączy. Dlatego przy okazji rozbudowy sieci warto zastanowić się, gdzie inteligentne urządzenia sieciowe zapewnią oszczędności, a nawet umożliwią dodatkowe przychody z udostępniania wybranych usług.

 

Uprawnienia według potrzeb

Inteligentna sieć pozwala określić, kto z niej korzysta (lekarz, pielęgniarka, pracownik administracji, pacjent, gość). Natomiast dzięki odpowiedniemu przyznaniu uprawnień możliwa jest prosta i jednoznaczna weryfikacja, umożliwiająca pobieranie opłat od osób korzystających z sieci bezprzewodowej na terenie placówki medycznej. Opłaty mogą być także pobierane od pracowników korzystających z usług, które nie są niezbędne w pracy. Inteligentne przełączniki zapewniają  ustalenie priorytetu transmisji dla danych medycznych, np. transferu plików z obrazami tomograficznymi czy zdjęciami rentgenowskimi, przyznanie dostępu do danych pacjentów tylko upoważniemu personelowi itp.

Możliwe jest także ograniczenie dostępu użytkowników sieci do stron internetowych niepotrzebnie obciążających łącze (YouTube i inne serwisy strumieniujące multimedia) oraz społecznościowych (Facebook, Nasza Klasa itp.). Korzystanie z nich, nawet przez pracowników, może być odpłatne. Przyjęcie takiej polityki jest związane z koniecznością budowy restrykcyjnych planów taryfowych, które zostaną wprowadzone do oprogramowania urządzeń sieciowych, umożliwiając automatyczną weryfikację uprawnień użytkowników, co oszczędza jednocześnie czas pracy administratora.

Dobrze skonstruowana sieć pozwala też ograniczyć koszty jej administracji. Zdefiniowanie ról i zakresów dostępu przekłada się na zmniejszenie pracy administratora sieci, który może skupić się na innych, pilniejszych zadaniach.