Inteligencja oprogramowania i możliwości kamer

Zarówno kamery zastosowane do monitoringu domu, jak i oprogramowanie rejestratora czy serwera NAS często wyposażone są w rozwiązania służące do detekcji ruchu. Obraz jest zapisywany wtedy, gdy został wykryty ruch, co przynosi duże oszczędności pamięci masowej. Oprócz tego w rozwiązaniach dla segmentu domowego i SOHO nie ma wielu funkcji, które zapewniałyby korzyści z analizy obrazu i wbudowanej w nie „inteligencji”. W ograniczonym zakresie możliwe jest także rozpoznawanie twarzy i wykrywanie przekroczenia linii. To rozwiązanie polega na ustaleniu granicy analizowanego przez kamerę obszaru przez przeciągnięcie linii w programie do zarządzania (np. wzdłuż ogrodzenia  domu). Tylko wtedy, gdy zostanie przez kogoś lub przez coś przekroczona, rozpocznie się nagrywanie obrazu i zostanie wysłana – w trybie push na telefon albo pocztą e-mailową – alarmująca wiadomość.

W najprostszych zastosowaniach i instalacjach typu plug & play najczęściej używane są niedrogie kamery z obiektywami o stałej ogniskowej. Użytkownik ma do dyspozycji wyłącznie zoom cyfrowy. Takie rozwiązanie powinno być wystarczające do zwykłego, prostego podglądu. 

– Jeśli klientowi zależy na obrazie lepszej jakości, trzeba mu zaproponować urządzenie o wyższej rozdzielczości, gdyż więcej megapikseli da lepsze powiększenie cyfrowe. Zamiast kamery 2 Mpx lepiej wybrać model 4 Mpx, jeśli warunki oświetleniowe są wystarczające – radzi Maciej Cenkier. 

W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach wideonadzoru, oprócz kamer o stałej ogniskowej należy stosować również urządzenia z obiektywami zmiennoogniskowymi, które dysponują zoomem optycznym. Dawniej taki zoom trzeba było ustawiać ręcznie, dzisiaj standardem stało się sterowanie nim za pomocą aplikacji. Autofokus natomiast sprawia, że mimo zmiany powiększenia obraz pozostaje ostry.

– W przypadku instalacji kamer o zmiennej ogniskowej czasami wystarczy przetwornik 2 Mpx, ale lepszej jakości, który spowoduje, że obraz będzie jaśniejszy i wyraźniejszy. Wykorzystująca zoom optyczny kamera lepiej sobie radzi niż urządzenie o 4 Mpx z powiększeniem wyłącznie cyfrowym – mówi przedstawiciel Konsorcjum FEN.

Z uwagi na to, że kamery zmiennoogniskowe instalowane są częściej na zewnątrz pomieszczeń, większy przetwornik da lepszy obraz w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy. W monitoringu domu – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – użyte mogą być także kamery, które można zdalnie obracać.