Produkowane przez Acer urządzenia odpowiadają potrzebom edukacyjnym użytkowników na każdym poziomie kształcenia: intuicyjne tablety służą uczniom szkół podstawowych, lekkie i wydajne notebooki są w sam raz dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a najwydajniejsze komputery PC pomagają studentom szkół wyższych i uniwersytetów w codziennych zadaniach. Rozwiązania dla pracowni obejmują niezawodne komputery stacjonarne, tablice interaktywne i projektory, które ułatwiają szkołom zapoczątkowanie nowych metod kształcenia, wspomagających angażowanie uczniów w proces edukacyjny.

Wszystkie produkty Acer są niezawodne, a korzystanie z nich i zarządzanie nimi jest proste i intuicyjne. Ułatwiają uczniom i nauczycielom zdobywanie informacji oraz dzielenie się nimi, co sprawia, że proces nauczania w większym stopniu oparty jest na współpracy, a dzięki temu staje się ciekawszy.

 

Proste zarządzanie cyfrową pracownią

Acer Classroom Manager to niezwykle funkcjonalne bezpłatne oprogramowanie (do pobrania ze strony internetowej Acera) stworzone z myślą o różnych potrzebach nauczycieli, uczniów i pracowników administracji szkół. ACM zapewnia integrację funkcji zarządzania komputerami oraz ich monitorowania za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu. Dzięki temu nauczyciele mogą skupić się na kształceniu, a nie zarządzaniu całą masą urządzeń.

Oprogramowanie ACM gwarantuje nauczycielom nadzór nad uczniami oraz interakcje z każdym z nich, z wybranymi grupami lub całą klasą. Mogą oszczędzić czas, uruchamiając aplikacje lub otwierając z wyprzedzeniem strony internetowe jednocześnie na wszystkich komputerach w klasie. Mogą także śledzić poczynania i postępy uczniów oraz weryfikować opanowanie materiału i wiedzę za pomocą testów.

W oprogramowaniu Acer Classroom Manager nauczyciele cenią przede wszystkim scentralizowany model udostępniania i prezentowania treści oraz wydawania poleceń uczniom. ACM zapewnia monitorowanie ich poczynań, pomaga nakierowywać ich na właściwe tematy i ułatwia zachęcanie do dyskusji. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do treści czas lekcji wykorzystywany jest optymalnie.