Systemy IoT powinny cechować się łatwością projektowania i instalacji, obsługi technicznej oraz użytkowania. Jednak w tej dziedzinie nie ma rozwiązań uniwersalnych, dlatego do optymalnego wykorzystania potencjału Internetu Rzeczy potrzebna jest fachowa wiedza dostawców systemów monitoringu. Powinni rozumieć, jak poszczególne funkcje i elementy ze sobą współpracują, potrafić zaprojektować rozwiązanie odpowiadające na konkretne wyzwania i dostarczyć je w ramach kompleksowej oferty, której wartość jest zdecydowanie większa niż prosta suma zalet poszczególnych składowych.

W przypadku sieciowych kamer wideo cechy te są szczególnie ważne w sytuacji, gdy rozwiązania bezpieczeństwa zdecydowanie wykraczają poza możliwości samych urządzeń. To właśnie IoT sprawia, że zmieniają się tradycyjne sposoby wykorzystania tych rozwiązań. Kamery sieciowe mogą być używane na przykład do zarządzania informacjami o budynkach, do analiz biznesowych w handlu detalicznym, a nawet w badaniach naukowych bazujących na bieżącej analizie wzorców ruchu drogowego i przemieszczania się tłumów.

IoT umożliwi tworzenie kompleksowych systemów łączących urządzenia działające dotychczas osobno, takie jak kamery do nadzoru wizyjnego, wykrywacze dymu, czujniki gazu, panele kontroli dostępu i głośniki alarmowe. Zarządza się nimi za pomocą jednej konsoli zapewniającej kontrolę wnętrz wszystkich budynków i monitorowanych miejsc na zewnątrz.

 

Biznes dla integratorów

Obecna sytuacja stwarza ogromną szansę dla dostawców rozwiązań ochronnych, które są przystosowane do udostępniania użytecznych danych innym połączonym urządzeniom oraz do zdalnego monitorowania obiektów. Ta łączność między urządzeniami zapewni użytkownikom szerszą wiedzę o sytuacji w wielu miejscach. Axis Communications jest jednym z tych dostawców, którzy wprowadzili do oferty na przykład kontrolery drzwi i głośniki IP, robiąc krok w kierunku Internetu Rzeczy, ale jednocześnie zapewnili możliwość tworzenia prawdziwie inteligentnych budynków.