Należy rozpocząć od skrupulatnej weryfikacji kosztów ponoszonych na utrzymanie zasobów IT, z uwzględnieniem wszystkich czynników na nie wpływających. Następnie trzeba sprawdzić koszty stałe, związane z obecnością rozwiązań IT w chmurze, i jednorazowe, poniesione podczas migracji.

Konieczne jest także wzięcie pod uwagę czynników niematerialnych i niepoliczalnych, takich jak planowane korzyści i pojawiające się szanse biznesowe oraz różnego typu ryzyko, które może spowodować wystąpienie dodatkowych kosztów. W efekcie otrzymamy zestawienie, które może być podstawą analizy i finalnej decyzji. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że bardzo często firmy wybierają rozwiązania chmurowe (takie jak oferowane przez Atman), które są tańsze w utrzymaniu niż własne środowisko IT.

Ile to kosztuje?

Zasadniczą sprawą jest obliczenie wszystkich kosztów związanych z infrastrukturą IT, które będą porównywane z ceną usług świadczonych w chmurze. Należy sprawdzić, co ile kosztuje, ale też jakiego rodzaju jest to koszt (jednorazowy czy cykliczny) oraz czy i jak może się zmieniać w czasie.

Typowe składniki kosztów funkcjonowania IT w firmie

  • opłata miesięczna za wynajem przestrzeni na infrastrukturę serwerową i okołoserwerową
  • płatność za energię elektryczną zużywaną zarówno przez infrastrukturę IT, jak i inne urządzenia (np. klimatyzatory, UPS-y)
  • koszt zakupu rozwiązań (jeśli firma ich nie posiada) i ewentualnej wymiany w przyszłości (serwerów, pamięci masowych, infrastruktury sieciowej i zasilającej, UPS-ów, szaf serwerowych, wideomonitoringu, klimatyzacji, gaśnic i innych składowych systemu przeciwpożarowego) oraz koniecznych usług pomocy technicznej
  • nakłady na oprogramowanie (systemy operacyjne, środowisko wirtualizacji, aplikacje)
  • instalacja i utrzymanie łącza internetowego
  • zatrudnienie, wyszkolenie i wynagradzanie administratorów oraz innego personelu IT