Wybór UPS-a lub większego systemu zasilającego nie powinien być dokonywany wyłącznie na bazie dokumentacji dostarczonej przez producenta. Od poprawnej pracy tego rozwiązania często zależy bowiem bezpieczeństwo przetwarzanych informacji oraz podłączonego sprzętu. Z tego względu specjaliści Emerson Network Power stawiają na kompleksową współpracę z partnerami i ich klientami na każdym etapie realizacji projektu wdrożenia systemu zasilania awaryjnego – od momentu decyzji o wyborze właściwego rozwiązania, przez jego testy, uruchomienie produkcyjne, wsparcie posprzedażowe i serwis.

1. Sprawdź i potwierdź parametry techniczne

Specyfikacje techniczne oferowanych na rynku zasilaczy są coraz bardziej zbliżone do siebie. UPS-y spełniają wymagania norm IEC62040–1, IEC62040–2, IEC62040–3, są urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej (często modułowymi), a deklarowane przez producentów parametry wydajnościowe poszczególnych modeli różnią się tylko pojedynczymi procentami.

Warto domagać się testów końcowych, a w przypadku UPS-ów większej mocy – pomiarów potwierdzających deklarowane dane techniczne (Factory Acceptance Test) w fabryce producenta. Jeśli parametry urządzenia w trakcie testów różnią się od deklarowanych, to integrator ma podstawę, by zrezygnować z zakupu, zanim małowartościowy technicznie UPS zostanie zainstalowany u klienta.

Podobnie jeśli oferent nie jest w stanie zapewnić wykonania testów. Jest to czytelny sygnał do oceny jego zdolności i kompetencji technicznych podczas dalszej współpracy. Z dużą rezerwą należy także traktować deklaracje lub oświadczenia potwierdzające jakiekolwiek parametry wystawiane przez firmy trzecie. Każdy raport dotyczący parametrów technicznych powinien bowiem pochodzić bezpośrednio od producenta.