Żeby zacząć zarabiać na rynku usług bezpieczeństwa IT, należy stworzyć odpowiednią strategię działania. Zbudować portfolio produktów i usług wysokiej jakości, a następnie dbać o stały rozwój kompetencji technicznych i sprzedażowych. Aby zapewnić stabilność przychodów, należy pamiętać również o konieczności świadczenia usług dodatkowych. Rozwiązania ochronne mogą być wdrażane w wielu warstwach, ale ktoś musi zaprojektować całe środowisko oraz nieustannie analizować jego pracę i wprowadzać zmiany.

Resellerzy powinni się zainteresować rozwiązaniami zaufanych producentów, którzy dostarczą prosty w utrzymaniu i licencjonowany na przejrzystych zasadach produkt, umożliwiający łatwe wdrożenie oraz realizowanie polityki bezpieczeństwa. Ważne jest też, aby zbudować swoją ofertę, bazując na rozwiązaniach od limitowanej liczby dostawców, co przełoży się na ograniczenie kosztów szkolenia własnych inżynierów.

 

Elastyczny model usługowy i popyt w sektorze MŚP

Skuteczność strategii budowania kompetencji w zakresie bezpieczeństwa można przewidzieć dzięki obserwacji trendów. Wiadomo na przykład, że największe zyski w branży płyną z usług. Jeszcze nie tak dawno budowanie zaawansowanych systemów do ochrony styku sieci firmowej z Internetem było dostępne tylko dla organizacji zaawansowanych w zakresie oceny ryzyka, a tym samym o dużych budżetach. Dzisiaj takim samym celem ataków masowych są małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa, a wymóg zachowania ciągłości pracy jest jednakowo istotny. Wzrost świadomości ryzyka wzmaga potrzebę budowy systemów ochrony w sektorze MŚP (np. kancelarie adwokackie). Tym samym rośnie w nim popyt na usługi w zakresie bezpieczeństwa.