Sprzedaż usług chmurowych firmom z sektora MŚP, mimo rosnącego popytu, nadal stanowi większe wyzwanie niż w przypadku dużych odbiorców. Małe i średnie przedsiębiorstwa są bowiem bardziej sceptycznie nastawione do cloud computingu i skala wdrożeń usług w chmurze jest w nich mniejsza niż w korporacjach, co od kilku lat potwierdzają obserwacje rynku. Według ekspertów jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy są ograniczenia budżetowe. Przykładowo, usługi z chmury publicznej przynoszą oszczędności, ale największe w przypadku dużych projektów. MŚP często są zbyt małe, aby osiągać wyraźne korzyści. Czynnikiem hamującym sprzedaż są również obawy o bezpieczeństwo danych, mimo że dostawcy usług chmurowych oferują świetne rozwiązania do bezpiecznego ich przechowywania. Mali przedsiębiorcy jednak z niechęcią myślą o przenoszeniu swoich danych na publiczne serwery.

Z drugiej strony są czynniki, które napędzają zainteresowanie MŚP cloud computingiem. Przykładowo, o chmurze coraz częściej mówi się w kontekście rosnącej liczby urządzeń mobilnych i konieczności sprawnego zarządzania nimi w zakresie IT, a także zabezpieczenia danych. Kolejny trend, który może wpływać na rozpowszechnienie rozwiązań chmurowych, nawet jeśli nie jest to oczywiste na pierwszy rzut oka, to unijne rozporządzenie RODO. Wchodzi ono w życie w maju 2018 r. i zmusi firmy do zmian w obszarze cyberzabezpieczeń. Ustawodawca nie wskazał jednak precyzyjnie, jakie technologie muszą zostać wdrożone. To stwarza nowe szanse sprzedażowe dla resellerów uczestniczących w projektach dotyczących dostosowania się przedsiębiorstw do nowych przepisów – mogą oferować dodatkowe rozwiązania, w tym chmurowe. Te ostatnie mają tę zaletę, że ich dostawcy niejako biorą na siebie odpowiedzialność za właściwą ochronę systemów IT.

Wzrost popytu na usługi chmurowe potwierdzają dane ze świata. Według prognoz analityków Gartnera sprzedaż na tym rynku w bieżącym roku ma zwiększyć się o prawie 20 proc. i przekroczyć 142 mld dol. Co interesujące, największy wzrost ma nastąpić w segmencie Infrastructure as a Service – szacuje się, że zbliży się do 37 proc.

 

Przede wszystkim hybryda

Największą szansą z punktu widzenia resellerów jest oferta hybrydowa. Okazuje się bowiem, że MŚP chcą korzystać z zalet chmury publicznej (skalowalności, łatwości zarządzania, elastyczności), ale nie zamierzają rezygnować z zalet chmury prywatnej (bezpieczeństwa i posiadania większej kontroli nad danymi). Chmura hybrydowa jest już na tyle dojrzała, że można ją z powodzeniem stosować w małych i średnich firmach, które dzięki takiemu środowisku będą w stanie osiągać wymierne korzyści. Mogą one dzięki temu ograniczać swoją lokalną infrastrukturę informatyczną, a więc obniżać koszty IT, a także zwiększać elastyczność.