Rozwiązania Axis – zarówno kamery, jak i wspierające ich pracę oprogramowanie – od lat są udoskonalane pod kątem zastosowania w inteligentnych miastach. Umożliwiają na przykład zbieranie danych związanych z ruchem ulicznym – zliczanie pojazdów, określanie stopnia zajętości poszczególnych pasów ruchu oraz średniej prędkości na nich, klasyfikują pojazdy i szacują dynamikę ruchu ulicznego. Możliwe jest także pozyskiwanie danych dotyczących osób, a więc ich zliczanie, określanie liczebności czoła tłumu podczas przemarszu oraz ustalanie zajętości miejsca przez wszystkie osoby.

Rozbudowane statystyki ruchu ulicznego pochodzące z kamer można łączyć z danymi ze stacji pogodowych mierzących jakość powietrza, rejestrujących w czasie rzeczywistym informacje dotyczące gazów, cząstek stałych, prędkości i kierunku wiatru. Na podstawie tak szczegółowych danych wejściowych aplikacje big data mogą dostarczać lepsze analizy w zakresie korelacji jakości powietrza i źródeł jego zanieczyszczeń, a do tego pomóc w ocenie rzeczywistego wpływu działań podejmowanych przez miasto.

Karol Dominiczak

Key Account Manager, Axis Communications

Infrastruktura IT inteligentnych miast powinna być zabezpieczona w profesjonalny sposób. Przestępcy mogą próbować dokonać ataku typu DDoS, mającego na celu destabilizację sytuacji w mieście, albo próbować włamać się i wykraść cenne informacje. Aby zapewnić sprawną pracę sieciowych systemów dozoru wizyjnego, władze miejskie powinny zadbać, żeby wszystkie strony zaangażowane w zarządzanie nimi przestrzegały standardów bezpieczeństwa, dopilnowały opracowania strategii ciągłości działania stosowanych rozwiązań na wypadek awarii lub ataku, skonfigurowały i wdrożyły system wizyjny tak, aby wyeliminować luki w ochronie. W wielu działaniach w tych obszarach zarządy miast mogą wspierać integratorzy.